Par skolu

Programma Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu Daugavpils 9. vidusskolu kultūru, ar 2014. mācību gadu mūsu skolā uzsākta programma pozitīvas uzvedības atbalstam. Jaunā atbalsta programma uzsākta arī citās Latvijas skolās un tās mērķis ir attīstīt skolā vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.

Informatīvais materiāls > > > (PDF)

Programmas mērķi:

1.     Veicināt pozitīvu uzvedību;
2.     Attīstīt emocionālo inteliģenci;
3.     Veicināt lasītprasmi.

Ieguvumi:

1.     Bērni labāk uzvedīsies, saprasties ar skolotājiem un vienaudžiem;
2.     Bērni iemācīsies risināt problēmas;
3.     Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki;
4.     Bērni iemācīsies būt labi draugi;
5.     Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus.

Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU):

1.     Skolā ir skaidri uzvedības noteikumi; 
2.     Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu;
3.     Skolēni kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības noteikumus;
4.     Skolēni varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību;
5.     Visi skolas darbinieki vienoti reaģēs uz noteikumu pārkāpumiem;

APU uzvedības noteikumi:

1.     klasē > > > (PDF) 
2.     gaitenī > > > (PDF)
3.     ēdnīcā > > > (PDF)
4.     garderobē > > > (PDF)
5.     pagalmā > > > (PDF)
6.     tualetē > > > (PDF)


Sagatavoja: J. Podmišaņina