Par skolu

Videonovērošana Daugavpils 9. vidusskolā

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils 9. vidusskola (turpmāk tekstā – Skola), reģistrācijas Nr. 2713901238, juridiskā adrese 18. Novembra iela 47, Daugavpils, LV – 5401, e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Atbildīga persona par datu drošību
Atbildīga persona par personas datu drošību saistīto dokumentāciju Daugavpils 9. vidusskolas darbības nodrošināšanai ir Daugavpils 9. vidusskolas direktora vietniece informātikas jautājumos Natālija Dzjumane. Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos: e-pasta adrese  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Skolas juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi.

Atbildīga persona par videonovērošanas tehnisku atbalstu
Daugavpils 9. vidusskolas informātikas laborants Andrejs Firsovs.

Personas datu apstrādes nolūks
Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai. Informācijas sniegšanai tiesībsargājošajām instancēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Vispārīgas Datu Aizsardzības Regulas 6. panta e) apakšpunkts, LR normatīvie akti.

Personas datu saņēmēju kategorijas
Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma noteiktajā kārtībā un apjomā likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas ilgums
Viena nedēļa kopš attiecīgā videokamerā fiksētā attēla, ieraksta uzsākšanas brīža.

Piekļuve personas datiem un citas tiesības
Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

  1. rakstiski klātienē Skolas juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  2. ar elektroniskā pasta starpniecību, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Tiesības iesniegt sūdzību
Skola nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.