Nāk. pirmklasniekam

KO TAD ĪSTI NOZĪMĒ – BŪT GATAVAM SKOLAI?

Tam, ko tieši nozīmē būt gatavam skolai, vispāratzītas definīcijas nav. Gatavošanās skolai ir process, tas nav stāvoklis, kas kādā konkrētā datumā iestājas. Turklāt ļoti individuāls, jo katram bērnam ir savas – atšķirīgas attīstības fāzes, līdz ar to šis process var ilgt no brīža, kad bērns uzsāk bērnudārza gaitas līdz pat pirmā skolas gada beigām. Tomēr pastāv vairāki būtiski faktori, kas vecākiem jāzina,  jāņem vērā un jāakceptē, sūtot bērnu 1. klasē.

Kas vecākiem jāzina, sūtot bērnu 1. klasē (prezentācija) > > >