Latvijas skolas soma

CIEMOS PIE SPOKIEM

28.oktobrī Daugavpils 9.vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni devās ciemos pie spokiem. Ar aizgājušo dvēselēm bērni satiekas Rēzeknes teātra „Joriks” izrādes „Spokuskopija” laikā. 

Spoki nebija īstie, un skolēniem nekas nedraudēja, taču teātra māksliniekiem izdevās ļaut bērniem piedzīvot visdažādākās emocijas interaktīvās izrādes laikā.

Pasākums tika organizēts programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros. Pirms tā klašu audzinātājas Ija Kurloviča un Rita Cunska novadīja ievadnodarbības, kurās bērniem tika piedāvāts aizdomāties par spokiem – kas tie tādi ir, kā varētu izskatīties, kas ir visdraudzīgākais  spoks pasaulē.

Pēc izrādes refleksijas nodarbībā tika aplūkotas tādas tēmas, kā teātra māksla, aktiera profesijas pozitīvās un negatīvās puses. I.Kurlovičas klasē skolēni tika aicināti sacerēt savu spoku stāstu, kā arī  salīdzināt savos, ievadnodarbībā sagatavotos, zīmējumos attēlotus spociņus ar teātra izrādē redzēto.

Skolotājas secināja, ka programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi palīdz bērniem ne tikai iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, bet arī dod iespēju strādāt radoši, attīstīt sadarbības prasmes, iepazīties ar tādu mākslas veidu kā teātris, prast iztēloties, kreatīvi domāt un vizualizēt savas fantāzijas. 

Sagatavoja: L.Kondrašova-Lutinska