Karjeras atbalsts

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMS 9.KLAŠU SKOLĒNU VECĀKIEM

 

„VIDES VEIDOŠANAS UN PĀRVALDĪBAS PROFESIJU PASAULĒ!”

10.februārī projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā norisinājās nodarbība „Vides veidošanas un pārvaldības profesiju pasaule”.  10.-12.skolēnu grupa ar lielu interesi iesaistījās šajā aktivitātē. Priekš mūsu skolas tā bija īpaša, jo abi lektori, biedrības „Gallerhof” pārstāvji, ir mūsu absolventi – Viktors Gallers un Māris Bisakirskis.

Nodarbības laikā skolēniem tika sniegta iespēja iepazīties ar arhitektūras un būvniecības nozares specifiku un uzzināt par modernākajām jomas specialitātēm. Skolēni uzzināja, kas ir ainavu arhitektūra un plānošana, kādas ir atšķirības starp arhitektu un ainavu arhitektu, kādas ir izglītības un darba iespējas un pieprasījums darba tirgū, kā arī kā mūsdienu jauniešu aizraušanas ar datorspēlēm var palīdzēt 3D projektu izstrādē un dizainera darba kopumā.

Sagatavoja: L.Kondrašova-Lutinska

 

„MĀKSLAS PROFESIJU PASAULĒ”

Novembrī un decembrī mūsu skolas 1.-4.klašu skolēni iepazinās ar mākslas profesiju pasauli. Par laimi, bērniem nekur nevajadzēja doties, jo pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, mākslas profesiju pārstāvji apciemoja mūsu skolu. Vieslektori – māksliniece un tēlnieks Mairita un Ivo Folkmani iepazīstināja skolēnus ar saviem mākslas darbiem, demonstrējot tos klātienē un ar Power Point prezentācijas palīdzību.  Skolēni uzzināja par tādiem mākslas veidiem, kā tēlniecība, keramika, gleznošana, grafika, multiplikācija, arhitektūra, dizains.

Skolēni tika iepazīstināti ar mākslas nozares profesiju specifiku: izglītības iespējām,  nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, darba vidi un darba režīmu, izaicinājumiem mākslinieka profesijā.

Savukārt, praktiski darbojoties meistardarbnīcās  mākslinieku un tēlnieku vadībā, skolēni uzdeva interesējušos jautājumus par mākslas nozares profesijām, pielaikoja sev šīs profesijas, izvērtēja savas spējas un piemērotību tāda veida darbam.

Sagatavoja: PKK L.Kondrašova-Lutinska
 

„KARJERA IR PROCESS”

Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 21. un 25.novembrī mūsu skolā norisinājās nodarbības 10.-12.klašu skolēniem.

Nodarbību laikā skolēniem tika sniegta iespēja apzināties karjeras veidošanas procesu, veikt savu spēju novērtēšanu, viedokļa aizstāvēšanu. Ar dažādu aktivitāšu palīdzību skolēni attīstīja savas prasmes pieņemt karjeras lēmumus.

Skolēni iesaistījās diskusijās par jautājumiem: vai karjera ir process? Kā plānot savu karjeru? Jaunieši noklausījās arī lektores Rutas Silapēteres pieredzes stāstu, kā plānot savu karjeru, kā dzīves situācijas var to ietekmēt.

Nodarbību laikā skolēni darbojās arī grupās: apsprieda, ko nozīmē atbildīga un bezatbildīga rīcība dažādās profesijās; diskutēja un risināja nestandarta situācijas, pieņēma lēmumus, prezentēja klasesbiedriem savas grupas veikumu.

 

„IZVĒLIES SAVU KARJERAS CEĻU PATS!”

4. un 5.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu 8.-9.klašu jauniešiem notika nodarbības „Izvēlies savu karjeras ceļu pats!” .

Nodarbības vadīja biedrības „Gallerhof” priekšsēdētājs, uzņēmējs, vides dizaineris, pedagogs, mūsu skolas absolvents Viktors Gallers. Viņš iepazīstināja skolēnus ar  mūsdienās pieprasītākajām profesijām, mūsdienu darba tirgū nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, sniedza ieskatu profesiju pasaules attīstības tendencēs.

Skolēni uzdeva daudz jautājumus un diskutēja par to, kādas prasmes un personības īpašības palīdz veiksmīgi iekļūt darba tirgū, izveidot veiksmīgu karjeru.

Darbojoties praktiski, ievērojot  vieslektora instrukcijas un komentārus, skolēni veica uzdevumus sava karjeras ceļa izvēles alternatīvu izvērtēšanai. Praktisko uzdevumu apspriešanas laikā skolēni uzzināja sev interesējošo informāciju par savas nākotnes iespējām un kļuva vēl nedaudz tuvāk savas karjeras izvēlei.

Sagatavoja: L.Kondrašova-Lutinska

 

IEPAZĪSTI STKAISTUMA PASAULES PROFESIJAS!

19.novembrī mūsu skolā notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbnīcas „ Iepazīsti skaistuma pasaules profesijas”,  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001.

Darbnīcās 7.-9.klašu skolēni varēja iepazīties ar friziera, kolorista, stilista un vizažista profesijām, uzzināt par darba specifiku, pieprasījumu, nodarbinātības veidiem un iespējām. Praktiski darbojoties, varēja iejusties friziera, kolorista, stilista un vizažista lomās, gūt priekšstatu par darbā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.


 

KARJERAS IZAICINĀJUMI TEHNISKO PROFESIJU JOMĀ

Saulainajās 2018./2019.mācību gada noslēguma dienās  4.-5.klašu skolēni apmeklēja karjeras izglītības pasākumu „Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā”, kas notika zinātkāres centrā ZINOO Daugavpils. Interaktīvo nodarbību laikā bērniem tika piedāvāta iespēja gūt priekšstatu par tehnisko profesiju jomu kosmosa industrijā, inženierzinātnēm, iejusties raķešu inženiera lomā. Katrs izglītojamais izgatavojis savu gaisa raķeti un pārbaudīja tās lidotspēju. Skolēni uzzināja par tehniskajās profesijās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, ka arī par izglītības un karjeras iespējām šajā jomā. Diskusijas laikā skolēni izteicās  par tehnoloģiju nozīmi mūsdienu pasaulē, it īpaši kosmosa industrijā, kā arī par izglītības lomu veiksmīgās karjeras veidošanā.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska


 

PIE MUMS ATKAL VIESOJĀS TEHNOBUSS!

8.maijā pie mums atkal ciemos bija atbraucis TEHNOBUSS, kura mērķis bija  atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazīstināt 10.klases jaunatni ar modernajām tehnoloģijām, izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē un rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Tehnobuss ir mobila ar modernām tehnoloģijām aprīkota demo laboratorija, kas ir izveidota uz 18m gara autobusa bāzes un ir aprīkota ar modernām metālapstrādes, automātikas un citām tehnoloģijām. Šoreiz nodarbības notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr.8.3.5.0/16/I/001.

Sagatavoja: pedagogi – karjeras konsultanti  L.Kondrašova-Lutinska, N.Zabarovska


 

JAUNO PROFESIONĀĻU MEISTARĪBAS KONKURSS SKILLSLATVIA 2019

8.un 9.maijā trešo gadu pēc kārtas Ķīpsalas izstāžu centrā notika gada vērienīgākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā – nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019, kuru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad 19 prasmju konkursos savas iemaņas pārbaudīja un par medaļām sacentās 129 konkursanti no 34 profesionālās izglītības iestādēm.

Mūsu skolas 8., 10., 11.klases skolēniem kopā ar pedagogiem - karjeras konsultantiem projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr.8.3.5.0/16/I/001, bija iespēja vērot konkursa pirmo dienu. Konkursanti no visas Latvijas demonstrēja savu meistarību, zināšanas un profesionalitāti tērpu dizainā, datortīklu administrēšanā, friziera darbos, grafikas dizainā, restorānu servisā, ēdienu gatavošanā, mobilajā robotikā, flīzēšanā un citās prasmēs. Jauno profesionāļu sniegumu 19 prasmju konkursos vērtēja ekspertu komisijas, kuras veido nozares speciālisti un darba devēji.

Paralēli meistarības konkursam  skolēniem bija iespēja apmeklēt Karjeras kafejnīcas interaktīvās spēles un pārbaudījumus, kā arī Profesiju parādes demonstrējumus. Vienlaikus apmeklētāji varēja iegūt informāciju par profesionālās izglītības iespējām Latvijā, kā arī profesionālajām prasmēm, ko sagaida potenciālie darba devēji.

Sagatavoja: PKK L.Kondrašova-Lutinska, N.Zabarovska

 

ATVĒRTO DURVJU DIENA DAUGAVPILS VASTS TEHNIKUMĀ

17. aprīlī 7.a un 8.b klases skolēni apmeklēja Atverto durvju dienu Daugavpils valsts tehnikumā. Skolēniem tika piedāvāta mācību ekskursija pa tehnikuma telpām, viņi iepazinās ar mācību programmām, pamēģināja sevi vilciena mašinista, kustību dispečera un programmēšanas tehniķa vietā. Pasākuma beigās visiem bija iespeja paskatīties airaujošu seansu tehnikuma 5-D kinoteātrī. Liels paldies pasākuma organizatoriem!

Sagatavoja: 7.a un 8.b klases klases audzinātājas un PKK
 

ATVĒRTO DURVJU NEDĒĻA KONCERNĀ “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

Koncerna “Latvijas dzelzceļš” uzņēmumi aicināja jauniešiem izmantot unikālu iespēju un pieteikties ekskursijām “Atvērto durvju nedēļas” ietvaros. 12. aprīlī 8.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un pedagogu-karjeras konsultantu apmeklēja koncerna “Latvijas dzelzceļš” uzņēmumus un uzzināja vairāk par tiem: par pārstāvētākajām profesijām uzņēmumos, par ikdienas darba pienākumiem dažādās profesijās, par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai strādātu uzņēmumā.

Skolēniem bija iespēja apskatīt kā tiek organizēta vilcienu kustība un kā strādā vilcienu dispečeri. Jaunieši uzzināja par dzelzceļa mašīnu pielietojumu veicot sliežu ceļu remonta un atjaunošanas darbus, kā arī redzēja kā un kur notiek dzelzceļa mašīnu remonts. Skolēniem bija iespēja uzzināt par sliežu ceļu montieru darba specifiku. Apskatīt, kā notiek dzelzceļa sastāvu izformēšana šķirošanās uzkalnā.

Sagatavoja: pedagogs-karjeras konsultants N.Zabarovka


 

„PROFESIJA – PAVĀRS”

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansējumam, 4.aprīlī mūsu skolā norisinājās karjeras atbalsta pasākums „Profesija – pavārs”.  Tika  uzaicināta vieslektore pavāre Ināra Liepiņa,  kura novadīja nodarbības divām 7.a un 7.b klašu 15 skolēnu grupām.

Skolēni tika iepazīstināti ar pavāra profesiju, viņiem tika sniegta iespēja izzināt darba vidi un darba režīmu, gūt informāciju par izglītības iespējām, darba vietām un atalgojumu, radīta izpratne par prasmēm, iemaņām, rakstura īpašībām, kuras ir nepieciešamas pavāra profesijā. Skolēniem arī tika sniegta iespēja praktiski darbojoties, pielaikot pavāra profesiju – gan uzģērbt pavāra darba apģērbu, gan iepazīt Latvijā audzētos ekoloģiskos dārzeņus, gan pēc garšas atpazīt augļu salātu sastāvdaļas. Meistardarbnīcās skolēni tika  iepazīstināti ar augļu salātu un kārtaino desertu pagatavošanas nepieciešamajām prasmēm. Jaunieši darbojās aktīvi, nodarbības ar pavāri viņi novērtēja kā interesantas, lietderīgas un vērtīgas. 

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants  L.Kondrašova-Lutinska


 

MŪSU MULTIPLIKATORI

Divās trešdienās, 3. un 10. aprīlī, mūsu skolas 3.a un 3.b klašu skolēniem norisinājās interaktīvās nodarbības – meistardarbnīcas „Es – multiplikators”. Bērni apmeklēja multfilmu darbnīcu „Multstory”, kuras omulīgās telpās bērniem tika piedāvāts iepazīties ar multfilmu vēsturi, multiplikatora, scenārista, režisora, mākslinieka, tēlnieka un operatora profesijām un viņu darba pienākumiem, multfilmu veidošanas procesu. Skolēni paši iejutās multiplikatoru lomās un radīja savus personāžus – zīmēja un veidoja tos no plastilīna, kā arī filmēja klases kopīgo multfilmu, izmantojot multiplikācijas darbgaldu un ierakstīja skaņu. Nodarbības nobeigumā visiem skolēniem tika piedāvāta tēja ar cepumiem un mazas dāvaniņas – magnēti ledusskapim un sertifikāts uz vienu bezmaksas nodarbību multfilmu darbnīcā „Multstory”.

Pasākums tika organizēts pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansējumam.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants L. Kondrašova-Lutinska

 

NODARBĪBU CIKLS “ TRĀPĪT MĒRĶĪ!”


Marta beigās Daugavpils 9.vidusskolas 8.a klases skolēni piedalījās nodarbību ciklā “TRĀPĪT MĒRĶĪ!”, kas tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību laikā skolēniem ar praktisku metožu un  uzdevumu  palīdzību bija iespēja izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses. Darbojoties grupās un individuāli viņi izprata savus izglītības un karjeras mērķus. Audzēkņi veica praktiskus uzdevumus, mācījās izvirzīt un nospraust  tuvākus un tālākus mērķus, apgūt iemaņas, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstītu izpratni par tālākās izglītības un profesijas izvēli.

Nodarbības vadīja individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore Daina Kriviņa. Viņas dzīves misija ir “Palīdzēt cilvēkiem sasniegt viņu mērķus, noticēt sev, veikt labos darbus un dzīvot dzīvi uz 100%!”

Sagatavoja: Daugavpils 9.vidusskolas pedagogi - karjeras konsultanti


 

KULTŪRAS JOMAS PROFESIJAS 

Marta beigās 5.un 6.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem un pedagogu-karjeras konsultantu apmeklēja interaktīvās nodarbības „Marka Rotko” centrā, kuru laikā bija iespēja gūt informāciju par profesijām, kuras saistītas ar mākslas nozari - mākslinieks, grafiķis, mākslas kritiķis, izstāžu kurators, ģids, krājumu glabātājs, izzināt šo profesiju pārstāvju ikdienas darba pienakumus, profesijā nepieciešamās prasmes un zināšanas, iejusties profesionāļa lomā.

Pēc mācību ekskursijas un stāstu par māksliniekiem, bērni tika aicināti uz grafikas darbnīcu. Darbnīcā bija iespēja iepazīt grafiķa darba monotīpijas tehniku, iegūstot unikālu viena eksemplāra grafikas darba novilkumu. Darba procesu darbnīcā vadīja mākslinieks – grafiķis. Darbnīcas dalībnieks savu radīto darbu varēja paņemt sev līdzi.

Sagatavoja: PKK Natālija Zabarovska


 

ES BŪŠU DARBA TIRGŪ!
25.februārī Daugavpils 9.vidusskolā viesojās lektore Vita Brakovska. Izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, Vita motivēja 11.un 12.klašu audzēkņus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

Viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir „viss, ko varēja izgudrot, jau Viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir „viss, ko varēja izgudrot, jau ir izgudrots” – to teica ASV Patentu valdes vadītājs Čārlzs Duels 1899.gadā. Kā manas zināšanas un prasmes var būt noderīgas nākotnes profesijas izvēlei? Kādas ir darba tirgus attīstības tendences? Kā savas vājās puses un netikumus varu pārvērst par konkurētspējas priekšrocību? Kā es varu jau tagad sagatavoties darba tirgum un būt konkurētspējīgs pretendents darba intervijā?

Apmācības tika piedāvātas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vitai ir 10 gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), saņemta Eiropas Komisijas atzinība par LIAA konkursa „Ideju kauss” ieviešanu. Savukārt, 12 gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iespēju dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piemēriem, kas vienmēr ir aktuāli jauniešiem.

Apkopoja: PKK Natālija Zabarovska

 

ĒNU DIENA


13.februārī visā Latvijā tika aizvadīta Ēnu diena. Mūsu skolas vairāk kā 20 jaunieši sekoja dažādu speciālistu darbam:  medicīnas iekārtu inženiera, ārsta palīga, autostāvvietu koordinātora, leitnanta - Nacionālajos brūņotos spēkos, pētnieka, iestādes vadītāja, DU ERASMUS+ projektu koordinatorei un zinātņu prorektora, bibliotekāra, informāciju sistēmu testētājam, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas inspektora, gaisa satiksmes vadības dispečera  un c profesijām.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklēja kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēroja interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Apkopoja: PKK N.Zabarovska


 

„ESI LĪDERIS KARJERĀ UN DZĪVĒ!”

6.februārī mūsu skolas 9.a un 9.b klašu skolēniem pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam tika organizētas nodarbības ar izaugsmes treneri, SIA „DK Projects” valdes locekli Dainu Kriviņu.

Pasākums „Esi līderis karjerā un dzīvē!” norisinājās divās stundās, kuru laikā skolēniem, praktiski darbojoties, tika nodrošināta iespēja  apgūt zināšanas un iemaņas, kā savas  spējas un talantus izmantot līderības prasmju attīstībai, kā arī tika piedāvāts izanalizēt Latvijas un pasaules veiksmīgu cilvēku līderības pamatprincipus.  Jauniešus aicināja aizdomāties,  kā individuālās spējas un talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot nākotnes karjeru.

Kā nodarbību atgriezeniskā saite skolēniem tika piedāvāts izpildīt mājas darbu – uzrakstīt D.Kriviņai elektronisko vēstuli par savu nākotnes vīziju, kuru lektore apsolīja izvērtēt un dot konkrētus ieteikumus mērķu sasniegšanai.

Sagatavoja: pedagogi karjeras konsultanti L. Kondrašova-Lutinska un N. Zabarovska


 

KARJERAS IZAUGSME NO SKOLAS SOLA LĪDZ SIRMAM VECUMAM

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 8.februārī mūsu skolas 10. klases skolēni tika iesaistīti karjeras atbalsta pasākumā „Karjeras izaugsme no skolas sola līdz sirmam vecumam”, ko viņiem pasniedza projekta „Dari Latvijai” biedrības „Alternatīvā Attīstība” vadītāja Inga Bite.

Jauniešiem tika piedāvāts ar dažādu metožu palīdzību izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses. Aktivitātē “Profesiju Sala” jaunieši pilnveidoja savas spējas aizstāvēt personīgo viedokli un izteikt savas domas. Skolēni diskutēja par nepieciešamajām cilvēku prasmēm veiksmīgai karjeras attīstībai un panākumu gūšanai, aizpildīja testu „Karjeras enkuri”, kā arī piedalījās citās aktivitātēs. Skolēniem tika piedāvāts paskatīties uz sevi kā uz dārgakmeni, atpazīt savas stipras puses, noskaidrot savu komunikācijas veidu, motivācijas un temperamenta tipu, kas palīdzēs turpmākās karjeras veidošanā.

Pasākuma aktivitātes mudināja skolēnus aizdomāties par savas karjeras izaugsmi, ievērojot katra personības īpatnības. 

Sagatavoja: pedagogi karjeras konsultanti L. Kondrašova-Lutinska, N. Zabarovska 

SEMINĀRS PAR KARJERAS IESPĒJĀM KULTŪRAS JOMĀ

22. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils Universitāti organizēja semināru “Karjeras iespējas mākslas un kultūras nozarē”. 

Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas daži no 10.klases skolēniem un pedagogi-karjeras konsultanti. Seminārā, kura tiešā mērķauditorija bija Latvijas izglītības iestāžu karjeras speciālisti, pedagogi un skolēni, piedalījās augstskolu (LKA, RISEBA) un kultūras organizāciju pārstāvji, ar ziņojumu Mākslas projektu vadīšana un menedžments – izglītības un darba iespējas. Pasākumā uzstājās PBSP Mākslas menedžments direktore, Dr. paed. Gaļina Zavadska un minētās programmas 4. studiju gada studentes Anna Sintija Ivanova un Ilma Kupcova. Prezentācijā tika sniegta audiovizuāla informācija par studijām PBSP Mākslas menedžments kā iespēju profesionālas izglītības un karjeras veidošanā, iegūstot mākslas projektu organizatora kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu mākslā. Tika uzsvērtas arī tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējas, ko piedāvā studijas profesionālās maģistra studiju programmas Māksla septiņās mākslas specializācijās, t.sk. arī Kultūras menedžmentā.

DU mākslas telpā Gate P1A DD bija sagatavojis arī izstādi, piedāvājot interesentiem informējošus vizuālus materiālus par studiju iespējām DU mākslas/kultūras nozarē studiju programmās Māksla, Mākslas menedžments  un Dizains.

Sagatavoja: PKK N.Zabarovska


 

DĀVANA NO TĒLNIEKIEM FOLKMAŅIEM

Dzīve ir pilna ar brīnumiem - tikai atver sirdi un laid tos iekšā!  Pagājušajā mācību gadā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās pasākums „Radošo profesiju dažādība”.  Šajā pasākumā skolēni iepazīstinājās ar tēlnieka profesiju un darbojas meistardarbnīcās, kuras vadīja mūsu pilsētas lepnums - izcili tēlnieki Mairita un Ivo Folkmaņi.

Bet nesen mūsu skolu sagaidīja burvīgs pārsteigums - autori uzdāvināja savu darbu - telpisko objektu "Koks", kurš piedzima mūsu sadarbības laikā. Mīļš paldies! Lai karjeras koks vienmēr tiecas uz augšu!

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska

 

KARJERAS NEDĒĻA 2018


No 8. līdz 12.oktobrim noritēja Karjeras nedēļa ar devīzi: “Tavs karjeras skrejceļš!” pēc Daugavpils pilsētas IP iniciatīvas un aptvēra plašu pasākumu loku skolēniem, skolotājiem un pat vecākiem.  Mūsu skolas audzēkņi aktīvi piedalījās piedāvātajos Karjeras nedēļas pasākumos:

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 1.-4. klašu skolēniem tika piedāvāts iejusties bērnu pasākumu vadītāja un animatora lomās. Katru klašu grupu apciemoja šo profesiju pārstāvji, tikšanās norisinājās skolas aktu zālē interaktīvo nodarbību formā. Pasākuma „Spilgtas personības karjeras veidošana” laikā bērni uzzināja  par animatora un bērnu pasākumu vadītāja darba specifiku – nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, darba vidi, stiprajām un vājām pusēm. Savukārt, darbojoties meistardarbnīcā, skolēniem tika piedāvāts pielaikot šīs profesijas, izvērtēt savas spējas un intereses šajā jomā. Izrādījās, ka animatoram jābūt ne tikai dzīvespriecīgam, bet arī fiziski izturīgam un stipram, ļoti labi jāzina valodas, aktiermāksla un pat ķīmija! Mūsu aicinātie viesi parādīja skolēniem, ka animators var izglītot auditoriju, demonstrējot „Trakās laboratorijas” eksperimentus un ziepju burbuļu pūšanas mākslu. Ar lielu interesi skolēni noskatījās ziepju burbuļu izrādi. Visjautrāk bija stāvēt lielajā ziepju burbulī un sapņot par lidojumu tajā!

3.a un 3.b klašu skolēni piedalījās arī interaktīvajās nodarbības „Profesijas cauri gadsimtiem” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Skolēni ar lielu interesi klausījās par profesijām, kuras bijušas aktuālas pagājušajā gadsimtā un kuras, attīstoties un mainoties tehnoloģijām, līdz mūsdienām izzudušas.

Arī mācību priekšmetu stundas tika veltītas karjeras izglītībai. Piemēram, 3.a un 3.b.klašu skolēni angļu valodas stundās izstrādāja  projektus “Mana dzīve”  un to prezentācijas laikā trenējas publiskā uzstāšanās un attīstīja savas komunikācijas un prezentēšanas kompetences.

5.a klases skolēni apmeklēja DDMV "Saules skolu". Bērni apskatīja mācību telpas un iepazinās ar septiņām profesijām, kuras iespējams apgūt šajā mācību iestādē - koka izstrādājumu dizaina speciālists, interjera dizaina speciālists, vizuālās reklāmas dizaina speciālists, tekstīlizstrādājuma dizaina speciālists, foto dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists. Skolēni uzzināja, kādas prasmes un iemaņas jāapgūst šajās specialitātēs.

5.b klases skolēni apmeklēja VUGD 3.nodaļu, uzzināja par ugunsdzesēju ikdienu. Ugunsdzēsējs ir cilvēks, kura darbs ir dzēst uguni nelaimju un ugunsgrēku gadījumos, kā arī veikt dažādus glābšanas darbus. Ugunsdzēsēji parasti apvienojas brigādēs, lai veiksmīgāk un organizētāk varētu veikt konkrētos uzdevumus, tad arī būs palīgi, kas palīdzēs cīnīties ar to. Cilvēki parasti nostājās rindā, izveidojot ķēdi no ūdens ņemšanas vietas līdz degošajai vietai. To arī parādīja skolēniem ugunsdzēsēju brigades pārstāvji, kā arī pārrunāja ar bērniem par personīgo drošību.

5.c un 7.b klases skolēni apmeklēja uzņēmumu „ Daugavpils ūdens”, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar ūdensapgādi un kanalizācijas uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas teritorijā un tuvākajos Daugavpils novados. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, kadu profesiju pārstāvji nepieciešami uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama dažādās profesijās strādājošiem speciālistiem.

6.a klases skolēni ciemojas pie uzņēmuma „Daugavpils satiksme”. Skolēni uzzināja par to, kā strādā uzņēmuma darbinieki, novēroja to, kā notiek transportlīdzekļu remontdarbi  un apskatīja tramvajus, kuri mūsu pilsētā kursēja pirms daudziem gadiem. Skolēniem bija iespēja arī iekāpt tramvaja kabīnē un iejusties vadītāja lomā.

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola laipni uzņēma 6.b klases skolēnus, lai iepazīstinātu viņus ar apkalpojošās sfēras profesijām un karjeras izaugsmes iespējām tūrisma, restorānu, viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības jomās.

Karjeras nedēļas ietvaros 7.a klases skolēni viesojās pašvaldības uzņēmumā “Daugavpils siltumtīkli”. Ekskursijas laikā bērniem bija iespēja uzzināt daudz jaunas informācijas par uzņēmuma darbību. Uzņēmuma pārstāvis interesanti stāstīja par tehnoloģijām, bez kurām mūsu pilsētā nebūtu siltuma un karsta ūdens. Bērni uzzināja, kādas profesijas ir nepieciešamas mūsdienīgajā siltumenerģijas ražotnē. Mācību ekskursija visiem patika, jo tā bija izglītojoša un aizraujoša.

8.a klases skolēni piedalījās karjeras nedēļas dienās Daugavpils tehnikumā un iepazinās ar dzelzceļa nozares speciālitātēm. Skolēni varēja redzēt mācību vidi, izglītības iespējas, vērot moderno tehnoloģiju pielietojumu un paši varēja praktiski darboties, veicot sagatavotos uzdevumus.

Plānojot tālāko izglītošanos un nākotnes karjeru, 8.b un interesentiem bija brīnišķīga iespēja tikties ar lidmašīnas bortinženieri. Pasākuma laikā tika stāstīts par bortinženiera profesiju, nepieciešamajām iemaņām, prasmēm un zināšanām.

9.-10.klases skolēniem pasākuma  „Spilgtas personības karjeras veidošana” ietvaros  tika organizēta tikšanās ar Daugavpils teātra aktieri Mihailu Abramovu, kuras laikā jaunieši tika iepazīstināti ar pašprezentēšanas un uzstāšanas prasmju nozīmi veiksmīgas karjeras veidošanā.

Karjeras nedēļas-2018 ietvaros skolā notika 1.-4. klašu skolēnu mīklu par profesijām izstāde, 5.-12.klašu skolēnu infografikas izstāde „Manas klases profesijas!”un skolēnu aptauja „ Profesiju vēlēšanas 2018”, ar kuru  rezultātiem Jūs varat iepazīties gaitenī pie ēdnīcas.

Paldies par atsaucību un ieinteresētību gan sadarbības partneriem, gan aktīviem skolēniem, skolotājiem un vecākiem!

Sagatavoja: pedagogi-karjeras konsultanti Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska, Tatjana Gorina.

 

 

KARJERAS NEDĒĻAS 2018 ATKLĀŠANA
8.-12. oktobrī visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa. Skolēniem, skolotājiem, vecākiem parādījās iespēja aizdomāties par karjeras veidošanu, tās būtību un nozīmi mūsdienīgā pasaulē.

Šogad Daugavpilī Karjeras nedēļa sākās ar spilgtu atklāšanas pasākumu „Karjeras māja” zinātkāres centrā „ZINOO”.  Pasākuma pirmajā daļā pulcējās pilsētas pamatskolu skolēni, bet otrā daļa bija veltīta vidusskolēniem. Pasākumu vadījis aktieris, mākslas pedagogs Māris Susejs. Starp aicinātiem viesiem – „Dzīvajām karjeras grāmatām”, bija tādu profesiju pārstāvji, kā ārsts, policists, sabiedrisko attiecību vadītājs, aktieris, fotogrāfs, bārmenis, glābējs ugunsdzēsējs. Šie interesanti, ar entuziasmu pilnie cilvēki pastāstīja  pamatskolu skolēniem par savu ikdienas darbu, motivāciju, profesijas plusiem un mīnusiem. Skolēni bija ļoti aktīvi, uzdeva daudz jautājumu un uz katru saņēma plašu atbildi.

Savukārt vidusskolu skolēni jautāja vairāk sev, nekā citiem. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākuma „rozīnīte” bija Aleksa Daume iespaidošā lekcija jauniešiem par veiksmīgās domāšanas stratēģiju. Katram bija jāieklausās savās bailēs, atrast sevī un apkārt „slepkavas” un „pašnāvniekus” un tikt no tiem vaļā.

Jāpiebilst, ka pasākuma „Karjeras māja” vide bija patiešām mājīga un omulīga, skolēnus cienāja ar konfektēm, picām un tēju. Tādā nepiespiestā veidā mūsu jaunieši būvēja katrs savu karjeras māju savās iecerēs.

Sagatavoja: L. Kondrašova-Lutinska

 

KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMI

Lasīt tālāk > > > (PDF)

 

KARJERAS NEDĒĻA 2018

 

KARJERAS IZAICINĀJUMI TEHNISKO PROFESIJU JOMĀ
23. un 29. maijā 2.klašu skolēni apmeklēja karjeras izglītības pasākumu „Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā”, kas norisinājās zinātkāres centrā ZINOO Daugavpils. Interaktīvās nodarbības laikā bērniem tika piedāvāta iespēja gūt priekšstatu par tehnisko profesiju jomu, inženierzinātnēm, iejusties inženiera lomā. Skolēni guva informāciju par tehniskajās profesijās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, ka arī par izglītības un karjeras iespējām šajā jomā. Notika diskusija par tehnoloģiju nozīmi mūsdienu pasaulē, kā arī skolēni ieguva priekšstatu par fizikālajām parādībām, problēmu tehniskiem risinājumiem, inženieru darbu, laivas modelēšanas principiem, darbojoties praktiski.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska 

IEPAZĪŠANĀS AR AMATNIEKU PROFESIJĀM
Projektu nedēļas laikā karjeras izglītības ietvaros ( projekts Nr.8.3.0/16/1/001) pie 5.-7.klašu skolēniem viesojas amatnieku ģimene no Vaboles Agra un Varis Vilcāni.

Varis pats sevi dēvē par dīvaino lietu meistaru, jo no koka viņam top visdažādākās un pat neiedomājamākās lietas.Varis zēniem pastāstīja, kā savā darbnīcā taisa dažādas no koka darinātas lietas, daudzām no kurām ir īpašs pielietojums un kuras rotā arī  sentēvu zīmes. Pie mums Varis atbrauca ar pašpagatavotajiem lokiem. Meistars atzīst - lai izgatavotu loku vai arbaletu, vajadzīgs gan  labs koks, gan  prasmīgas rokas, gan  arī laiks. Darbs pie šo rīku izgatavošanas nav viegls, bet rada lielu gandarījumu. Skolēni varēja pārbaudīt savus spēkus lokšaušanā.

Radoša un talantīga Agra Vilcāne meitenēm  mācīja, kādā veidā un no kā lej sveces un taisa ziepes. Katram bija iespēja uztaisīt savu svecīti vai smaržīgas ziepītes. Tapa zaķu, lāču, eņģeļu un ziedu sveces no bišu vaska, dažādas formas, krāsas un smaržas ziepes.


Amatnieki skolēnus motivēja ticēt saviem spēkiem, būt aktīviem, radošiem. Praktiski darbojoties, skolēniem bija iespēja pielaikot sev dažādas radošas profesijas, izvērtēt savas spējas un intereses.

Meistarklasēm sekoja: pedagogs – karjeras konsultants N.Zabarovska

 

IEPAZĪŠANĀS AR TĒLNIEKA UN MĀKSLINIEKA PROFESIJĀM

Mūsu skolā turpinās Karjeras izglītības pasākums „Radošo profesiju dažādība”, kurš tapis pateicoties ESF projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  No marta sākuma līdz maijam 1.-4. klašu skolēni bija iesaistīti aizraujošās meistardarbnīcās ar izciliem, slaveniem tēlniekiem, keramiķiem, māksliniekiem Mairitu un Ivo Folkmaņiem.

Meistardarbnīcu cikls sākās ar lekcijām, kurās skolēniem tika izstāstīts,  kas ir mākslinieks  (tēlnieks, gleznotājs, animators, keramiķis, scenogrāfs, modes mākslinieks u.c.), ko viņš dara ikdienā, kur parasti strādā, kur var mācīties, lai iegūtu mākslinieka izglītību, kā arī kādas rakstura īpašības palīdz mākslinieka darbā.

Lekciju laikā notika arī Mairitas un Ivo Folkmaņu radošo darbu prezentācija, nodemonstrēta  animācijas filma “Reiz Krāslavā”(2017.g. filmas veidošanā piedalījās  Mairita Folkmane), tika sniegtas atbildes uz skolēnu jautājumiem.

Pasākuma praktiskajā daļā, kurā notika daudzas meistardarbnīcas,  katrs skolēns iejutās mākslinieka lomā un izveidoja savu mākslas darbu.  Daži skolēni uz laiku pārvērtās par tēlniekiem un no ģipša veidoja telpiskus pašportretus, citi kļuva par modes māksliniekiem un gleznoja sevi tautas tērpā reālajā augumā. Bija mums arī arhitekti, kas kopā ar klases biedriem cēla savas sapņu pilsētas no kartona kastēm, kā arī mākslinieki, kuri marmorizēja papīru un šuva no tā piezīmju grāmatiņas.

Katra nodarbība bija bagāta ar pozitīvām emocijām un radošumu, skolēni iedvesmojās no Mairitas un Ivo Folkmaņiem, uzzināja daudz par mākslas pasaules profesijām, pielaikoja tās un izvērtēja, cik tās viņiem ir piemērotas.

Visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska un Natālija Zabarovska

 

INTERVIJA AR PROFESIONĀLI

Aprīļa garumā profesionālās izglītības kompetences centrā Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola” norisinājās karjeras izglītības pasākums „Intervija ar profesionāli!”, kuru apmeklēja mūsu skolas 8.a un 8.b klašu skolēni. 27.aprīlī  interesentus iepazīstināja ar arhitektūras un interjera dizaina aktualitātēm. Jauniešiem bija piedāvāta iespēja ne tikai klausīties lektora stāstījumu, kā arī aktīvi iesaistīties viņa intervēšanā.

Skolēni intervēja diplomētu arhitektu Martiņu Ošānu, kas ir biroja „MARK arhitekti” vadošais speciālists, valdes loceklis,  Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis. Skolēniem tika izstāstīts jaunā arhitekta dzīves stāsts, nodemonstrēti biroja „MARK arhitekti”  produkti, ka arī sniegtas atbildes uz dažādiem jautājumiem – kur labāk studēt arhitektūru, kādas ir radniecīgas profesijas,  kādi ir mūsdienu arhitektu izaicinājumi, cik svarīga ir piedalīšanās konkursos u.c.

Aktīvākie intervētāji saņēma dāvanas no „Saules skolas”, visi pārējie – jaunas zināšanas par arhitekta profesiju un ikdienas darbu.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants

 

ATVĒRTO DURVJU DIENAS PIKC “DAUGAVPILS TEHNIKUMS”

Tradicionāli aprīļa trešajā nedēļā Daugavpils tehnikums rīko Atvērto durvju dienu ar mērķi dot iespēju ikvienam iepazīties ar mācību iestādes piedāvātajām iespējām izvēlētās profesijas apguvē. Šogad potenciāliem studentiem bija iespēja saņemt informāciju par plānotiem pasākumiem un karjeras iespējām gan no mājaslapas, gan apmeklējot ekskursijas trīs korpusos un dienās.

Mūsu skolas audzēkņi arī devās ciemos. 6.a klases skolēni iepazinās ar automehaniķa un metālapstrādātāja programmām, bet 7.b klases skolēni uzzināja, kā kļūt par elektriķi, programmēšanas tehniķi, drēbnieku un frizieru. Audzēkņi redzēja darbinieku ikdienu un noskaidroja šo profesiju atbilstību tirgus tendencēm. Apmeklētāji iepazinās ar kopējām nostādnēm, uzklausīja pedagogus par mācībām tehnikumā, ielūkojās ārpusstundu aktivitātēs, kā arī devās uz interesējošo nodaļu telpām, lai tuvāk iepazītu tehnikuma piedāvātās iespējas.

Apkopoja: pedagogs - karjeras konsultants Natālija Zabarovska

Visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

 

IEPAZĪŠANĀS AR TEĀTRA AKTIERA PROFESIJU

Mūsu skolas sienās 17.aprīlī notika neparasta un aizraujoša karjeras izglītības aktivitāte. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Radošo profesiju dažādība” ietvaros skolu apciemoja Mihails Abramovs - Daugavpils teātra aktieris, Teātra «Суббота» (Sanktpēterburga, Krievija)  aktieris,  Skatuves kustības pasniedzējs bērnu un jauniešu radošās attīstības studijā (vadītājs – Konstantīns Habenskis), plastikas pasniedzējs teātrī „OCA” (Rīga).

9.a, 10.a un 11.a klašu skolēni iepazinās ar teātra aktiera profesiju un piedalījās meistarklasē aktiermākslā. Mihailam Abramovam izdevās iedvesmot mūsu audzēkņus un motivēt viņus būt atvērtiem, darboties radoši, aktīvi un ar degsmi, ticēt saviem spēkiem un saskatīt pozitīvus momentus jebkurā dzīves situācijā. 

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants

 

ATVĒRTO DURVJU DIENA RTU DAUGAVPILS FILIĀLĒ

Sestdien, 21. aprīlī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Daugavpils filiālē, Smilšu ielā 90, notika Atvērto durvju dienas pasākums, kura laikā varēja iepazīties ar filiāles studiju piedāvājumu, darboties radošajās darbnīcās, kā arī tikties ar potenciālajiem darba devējiem. Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas 9.b klases skolēni.

Pasākums sākās ar fakultātes pārstāvju detalizētu informācijas sniegšanu par uzņemšanas procesu. Lai sniegtu ieskatu karjeras attīstības iespējās, pasākumā piedalījās un ar potenciālajiem studentiem tikās «Accenture Latvia», «SM», «Latvijas maiznieks», «Axon Cable» un citu uzņēmumu pārstāvji. Apmeklētājiem bija iespēja darboties četrās tematiskajās darbnīcās: «Saspiestā gaisa pētīšanas darbnīcā», «Metālu mikrostruktūras pētīšanas darbnīcā», «Muitas kontroles pasākumu laboratorijā» un «Elektronikas darbnīcā».

Daugavpils filiālē var apgūt 17 bakalaura līmeņa studiju programmas, kā arī vienu maģistrantūras līmeņa studiju programmu. Topošajiem studentiem pieejamas vairāk nekā 100 budžeta vietas.

Sagatavoja:  pedagogs- karjeras konsultants N.Zabarovska 

IEPAZĪŠANĀS AR INTERJERA DIZAINERA PROFESIJU
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā turpinās karjeras attīstības atbalsta pasākums „Radošo profesiju dažādība”. Marta beigās un aprīlī 8. un 9.klašu skolēni apceļoja interjera dizaina pasauli. Skolas telpās viņi tikās ar interjera dizaineri, uzņēmēju, radošu un veiksmīgu  cilvēku, mūsu skolas absolventu Māri Bisakirsku.

Četru nodarbību laikā skolēni tika iepazīstināti ar interjera dizainera profesiju, dizaina nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī veiksmīgas karjeras pamatprincipiem. Skolēni guva  jauno pieredzi, attīstīja savas karjeras vadības prasmes un iedvesmojas no cilvēka, kurš pats nesen bijis viņu vietā.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants

 

ATVĒRTO DURVJU DIENA MEDICĪNISKĀ KOLEDŽĀ
11.aprīlī Daugavpils medicīnas koledžā tika aizvadīta „Atvērto durvju diena”. Šo pasākumu apmeklēja arī mūsu skolas 7.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Žannetu Bogdanoviču. Jaunieši iepazinās ar koledža darbu un iespējām, praktisko nodarbību laikā viņi uzzināja par ārsta, medmāsas un ārsta palīga reālajām prasmēm un darbībām, kā arī par grūtībām, ar kurām nākās saskarties šo profesiju pārstāvjiem.
Sagatavoja: pedagogs - karjeras konsultants N. Zabarovska 

IEPAZĪŠANĀS AR ANIMATORA PROFESIJU
Kas ir animators? Ko viņš dara? Kur viņš strādā? Vai daudz pelna? Un vispār, animators – tā ir profesija vai aizraušanās? Uz visiem šiem jautājumiem mūsu 3. un 4. klašu skolēni saņēma atbildes skolas sienās.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā notika vairākās animatoru lekcijas un meistardarbnīcas. Bērni tika iepazīti ar animatora profesijas specifiku, īpatnībām, plusiem un mīnusiem, kā arī iespējām un mērķi – priecināt cilvēkus, nest pasaulē laimi un smaidus.

Paši skolēni atzīst, ka animatora darbs ir grūts, vienmēr jābūt aktīviem, labā noskaņojumā, jāstrādā tad, kad citi atpūšas. Bet arī plusi ir šai profesijai – var pārvērsties par jebkuru varoņi: gan princesi, gan profesoru, gan mīļākās multfilmas personāžu u.t.t. Animators neprasa naudu vecākiem, jo pats pelna, un viņam ir laiks uz mācībām vecākajās klasēs vai augskolā.

Labs darbs, vai nē?

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants 

MEISTARKLASES DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ

Pavasara pirmajā dienā 8.a un 10.a klašu skolēni  atklāja sevī jaunus talantus – konditora, viesmīļa, pavāra, bārmeņa un pārdevēja.  Šo iespēju jauniešiem deva Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas darbinieki, bet audzēkņi parūpējās, lai  katrs ciemos atnākušais skolēns justos gaidīts un cienīts.

Vispirms skolēnus iepazina  ar Daugavpils Tirdzniecības profesionālās  vidusskolas telpām, pēc tam ar tajā iegūstamajām kvalifikācijām un turpmākās karjeras iespējām. Visvairāk laika bija atvēlēts meistarklasēm – darbnīcām.  Darbojoties praktiski, skolēni pagatavoja kūkas, desertus ar augļiem un šokolādi, bezalkoholiskos kokteiļus, noformēja galdu svinīgam pasākumam, kā arī pamēģināja strādāt ar mūsdienīgām kases sistēmām un elektroniskajām svaru iekārtām.

Tagad mūsu skolēni vairāk zina par apkalpojošo sfēru profesijām, darba apstākļiem, nepieciešamajām prasmēm un rakstura īpašībām. Lai šīs zināšanas noderētu viņu turpmākā karjeras ceļa izvēlē!

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs – karjeras konsultants


 

ES – SAVA DZĪVES CEĻA VEIDOTĀJS

21.februārī Karjeras izglītībā darbā ar jauniešiem 8.b klases izglītojamajiem pasniedzēja Rūta Silapētere vadīja nodarbību ciklu „ES – sava dzīves ceļa veidotājs!”

Nodarbību laikā izglītojamajiem bija iespēja uzzināt informāciju par pašvērtējumu un karjeras izvēles ceļa savstarpējo saistību, laika plānošanas un pārvaldīšanas veidiem. Tika organizēts grupu darbs, lai veiktu pašizpēti, stiprinātu savu pašvērtējumu un pilnveidotu komunikācijas, sadarbības un sevis prezentēšanas prasmes.

Pasākums notika ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” Nr.8.3.5.0/16./I/001 ietvaros.

Sagatavoja pedagogs-karjeras konsultants N.Zabarovska
 

PROFESIJA – KERAMIĶIS!
Pēdējā janvāra dienā 4.b klases skolēni viesojas pie Daugavpils keramiķiem, kur viņiem tika  piedāvāts gan vērot, kā darbojas keramiķis, gan pašiem izveidot māla izstrādājumu. 

Pateicoties projektam  Nr.8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, skolēni  bezmaksas  iepazinās  ar amatniecības nozares keramiķa profesiju, ieguva informāciju par profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī ieraudzīja,  kāda ir keramiķa profesijas ikdiena. Skolēni  iejutās  keramiķa lomā un paši izveidoja dažādus mākslas objektus. Vairākumā tās bija dāvaniņās saviem mīļiem cilvēkiem – Valentīndienas sirsniņas,  krūzītes, ziedi, dzīvnieku figūriņas. Paši skolēni augsti novērtēja šo interaktīvo nodarbību un ieteica arī citiem bērniem apmeklēt Daugavpils Māla mākslas centru.

Sagatavoja: pedagogi – karjeras konsultanti Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska 

SEMINĀRS PAR KARJERAS IESPĒJĀM DIZAINA NOZARĒ
25. janvārī Daugavpilī runāja par skaistumu un radošumu. Jaunieši, kuri plāno savu karjeru saistīt ar dizaina jomu, izmantoja šo iespēju.

Skatīt visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola” aicināja uz semināru “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas” par izglītības un karjeras iespējām dizaina nozarē.

 Seminārā varēja uzzināt par plašo izglītības iespēju klāstu dizaina jomā, kā arī jaunumiem un izaicinājumiem nozarē. Seminārā uzstājās pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas un sadarbības izglītības iestādēm, nozares lietpratēji no tādiem uzņēmumiem kā “Albrecht Baltic” un “Zaza Couture”, kā arī Marka Rotko mākslas centra.

Savukārt dienas otrajā pusē skolēni piedalījās organizētajās praktiskās darbnīcas, kur  viņiem bija iespēja iepazīt un izmēģināt roku – koka, tekstila, foto, reklāmas, apģērba un interjerdizaina jomās. Mūsu skolas 8.a klases meitenes izvēlējās reklāmas dizaina darbnīcu, darbojoties kurā viņas saņēma ne tikai garīgu baudu, bet radīja arī materiālo produktu – apdrukātu kreklu.

Sagatavoja: pedagogi-karjeras konsultanti Natālija Zabarovska, Ludmila Kondrašova-Lutinska

 

INFORMATĪVS PASĀKUMS

Š.g. 19.oktobrī, Daugavpils novada kultūras centrā, Dobeles ielā 30, notiks Valsts izglītības satura centra organizētais informatīvais pasākums, uz kuru aicināti visi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar neformālās izglītības rīku - Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award -, ko turpmāk varēs izmantot, lai motivētu jauniešus jēgpilni pavadīt laiku, daudzpusīgi attīstīties, izvirzīt un sasniegt individuālus mērķus.

Apkartraksts_Award_infoseminars_Daugavpils_2017.pdf

 

PIESAKIES PASĀKUMAM „PROFESIJU VIRPULĪ ATRAST SAVĒJO!”

Karjeras nedēļas ietvaros, no 17.oktobra līdz 19.oktobrim, Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments aicina piedalīties pasākumā „Profesiju virpulī atrast savējo!”

Pasākuma vieta: Daugavpils Centra vidusskola.
Mērķauditorija: 9. - 12.klašu skolēni.

Pasākuma programma:

  • - iepazīšanās ar izvēlēto profesiju;
  • - iepazīšanās ar izvēlētās profesijas pārstāvi, darba devēju;
  • - kontaktu nodibināšana;
  • - kāda ir TEVI interesējošās nozares profesionāļa darba ikdiena;
  • - iespēja satikties ar TAVAS izvēlētās profesijas pārstāvjiem, kuri dalīsies savā pieredzē un sniegs rekomendācijas karjeras veidošanas jautājumos;
  • - iespēja iegūt pieredzi.

Jaunieti, TEV ir lieliska iespēja piedalīties šajā pasākumā! Esi mērķtiecīgs un jau zini, kādu profesiju vēlies apgūt, vai vēl šaubies par izvēli, tad TEV ir iespēja par to pārliecināties!
Mēs sniegsim TEV iespēju ieskatīties savas izvēlētās profesijas „spogulī”. Pasākuma „Profesiju virpulī atrast savējo!” laikā TU varēsi iepazīt savu izvēlēto nākotnes profesiju un apzināt izglītības iestādi, kur šo profesiju varēsi apgūt. Trīs dienu laikā TU būsi šīs profesijas pārstāvis – gūsi pieredzi un pārliecināsies, vai tā ir TAVA sapņu profesija! Piesakies!

Pieteikšanās līdz š.g. 9.oktobrim!

Aizpildi anketu: https://goo.gl/forms/7cZB9ZOvRc6seTii2

Papildu informācija: 27028209

 

12. DAUGAVPILS ZINĀTNES FESTIVĀLS
No 27. septembrī mūsu skolas 5.a, 6.a, 6.b klases skolēni un viņu skolotājas apmeklēja 12. Daugavpils Zinātnes festivālu, kura laikā ikvien skolēns, iesaistoties dažādās aktivitātēs, saprotamā veidā iepazina zinātni. Skolēni apmeklēja interaktīvo izstādi „Kosmoss ikdienā”, piedalījās darbnīcās „Brīnumainie vilciņi”, „Kāpurs uz lapiņas”, kustību spēlē „Ceļš uz mežu”, meistarklasē „Maģiskais blociņš”. 5.a klasei paveicās iepazīt zinātnisko laboratoriju ikdienas darba ritējumu.

Skatīt visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

 

EKSKURSIJA UZ DU „DZĪVĪBAS ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU KORPUSA” LABORATORIJĀM 

Projektu nedēļas laikā 8.a klases skolēni apmeklēja DU “Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta” zinātniskās laboratorijas, lai iepazītos ar to, kā notiek pētnieciskais darbs īstās zinātniskajās laboratorijās. DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta pētnieki regulāri organizē lekciju ciklus, nometnes u.c. aktivitātes, ar mērķi izglītot skolēnus par dabā notiekošajiem procesiem, fizikālajām parādībām, bioloģisko daudzveidību, jaunākajām tehnoloģijām dabaszinātnēs u.c. tēmām.

8.a klase varēja  iejusties studentu dzīvē. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar DU „Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa” telpām, kur izvietotas ķīmijas, fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas, molekulārās bioloģijas, ģenētikas un citas mācību laboratorijas, kā arī semināru telpa un darba telpas akadēmiskajam personālam. Telpas aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss ir viens no modernākajiem studiju un pētniecības korpusiem Latvijā.

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Informāciju sagatavoja: skolotājs karjeras konsultants N.Zabarovska


 

PROFESIJAS CAURI GADSIMTIEM

23.05.17, 25.05.17  un  29.05.17.  - Daugavpils 9.vidusskolas 4a.,4b.,4c.klases  karjeras atbalsta pasākumu ietvaros un 6.a klase pojektu nedēļas laikā apmeklēja DNMM muzejpedagoģisko programmu: „Profesijas cauri gadsimtiem”.

Programmas laikā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām izzudušām profesijām, kuru pārstāvji kādreiz dzīvoja mūsu pilsētā, ar profesijām, kuras laika gaitā transformējušās. Programmas laikā tika demonstrēti priekšmeti no muzeja krājuma, kurus izmantojuši dažādu profesiju pārstāvji – svari, mucas, ormaņu rati, komutators, rakstāmmašīna, vecās fotogrāfijas utt. Kopumā skolēniem ļoti patika muzeja apmeklējums. Pasākums izraisīja pozitīvas emocijas un interesi. Bērni ar prieku vēroja interaktīvo programmu, kuras beigu daļā izpildīja arī patstāvīgo pārbaudes darbu. Skolēni un skolotāji izteica pateicību muzeja darbiniekiem par redzētām demonstrācijām un stāstījumu saistītu ar izzudušām profesijām mūsu pilsētā.

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Informāciju sagatavoja: Daugavpils 9.vidusskolas pedagogs – karjeras konsultants 1.-4.kl. Natālija Kudiņa un pedagogs – karjeras konsultants 5.-9.kl. Natālija Zabarovska 

VUGD AICINĀJA UZ ATVĒRTO DURVJU DIENU

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā 152.gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) jau sesto gadu pēc kārtas 17.maijā rīkoja Atvēro durvju dienu visās VUGD daļās un posteņos. Atvērto durvju dienas ietvaros 17.maijā  arī Daugavpils 9.vidusskolas 6.a un 7.a klašu skolēni viesojās pie VUGD. Skolēnus iepazīstināja ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, izrādīja ugunsdzēsēju depo un parādīja VUGD tehniku, kā arī ļāva izmēģināt un pielaikot ugunsdzēsēju aizsargtērpu, sniedza atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem, atgādināja par drošību un pastāstīja par iespējām nākotnē kļūt par ugunsdzēsēju glābēju. Sirsnīgi sveicam visus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistus profesionālajos svētkos un vēlam izturību šajā ļoti grūtajā profesijā!

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Informāciju sagatavoja: skolotājs karjeras konsultants N.Zabarovska

 

IZSTĀDE “IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 2017”


Tikai 1 dienu, 13.maijā no plkst. 10:00 – 17:00 notika izstāde "Izglītības iespējas 2017" Daugavpilī. Viesnīcas "Park Hotel Latgole" 3.stāvā bija iespēja iepazīties ar Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām, uzzināt par izglītību Latvijā un ārzemēs, par kursiem, kvalifikācijas paaugstināšanu. Izstādes laikā notika  meistarklases-semināri no vadošiem ekspertiem Latvijā. Skolēni varēja uzzināt savas stipras rakstura puses, trenēja atmiņu, iemācījās iegaumēt vairāk tērējot mazāk laika, saņēma rekomendāciju izejot BOSI testu (kāda profesija tev būtu piemērotāka), kā arī saņēma aktuālo informāciju par mūsdienu vajadzīgākām profesijām darba tirgū. Izstādes "Izglītības iespējas 2017" ietvaros notika akcija "Zināšanu maratons". Mūsu skolas 8.a klases skolēnam Ivaram Jaunpaulim paveicās - piedalījās un saņēma skrejriteni! Daugavpils 9.vidusskolas 8. klašu izglītojamajie ar prieku pavadīja laiku un apgūva jaunas prasmes un zināšanas.

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Informāciju sagatavoja: skolotājs karjeras konsultants N.Zabarovska


 

IZSTADE "MANA NĀKOTNES PROFESIJA 2017"


09.maijā Daugavpils 9.vidusskolā tika atklāta bērnu zīmējumu izstāde veltīta profesijas izvēlei ar nosaukumu „Mana nākotnes profesija 2017”. Skolēni no 1.-4.klasei attēloja darbus, kuros atainoja savu sapņu profesiju. Savos darbos bērni ar krāsu palīdzību parādīja savas spilgtas emocijas, saistībā ar savu nākotnes profesijas izvēli. Bērni zīmēja savu sapņu profesiju ar lielu interesi, centību, aizrautību, ieliekot savos darbos sirdi. Gandrīz visi zināja par ko viņi gribētu kļūt nākotnē. Tas ir ļoti pozitīvs moments, tātad bērni tic sev un saviem spkiem, kas viennozīmīgi rada pozitīvus apstākļus talantīgās pāāudzes veidošanai. Radošais process aizrāva visus un tas ir redzams bērnu kreatīvos un daudzvedīgos darbiņos. Tehnikas tika izmantotas dažādas gan vaska krītiņi, gan krāsainie zīmuļi, flomasteri u.c. Vispopulārāka tehnika, tomēr bija krāsainie zīmuļi ar tiem bērni veidoja darbus labprātāk. Varu secināt, ka bērni aug mērķtiecīgi, pozitīvi noskaņoti, ļoti daudzveidīgi un vispusīgi attīstīti.Mūs nākotnē sagaida spilgtas, aktīvas un talantīgas personības. Izstāde būs apskatāma no 09.05.17. – 22.05.17.

Informāciju sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants Natālija Kudiņa 

IEDVESMAS STUNDA 

3. maijā mūsu skolas skolēniem bija iespēja piedalīties īstā Iedvesmas maratonā "Dzīves stāsts", ko organizēja JCI Latgale sadarbībā ar Iedvesmu un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Pasākumā viesojās reperis Gacho (Gatis Irbe), Arstarulsmirus Arsujumfus-Tarus, zināms kā reperis Gustavo, un Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests Andris Ševels. Diskusiju moderēja Arstarulsmirus Arsujumfus-Tarus un Diāna Kļimčenko.

Arstarulsmirus Arsujumfus-Tarus, ir mūziķis, viens no Latvijas hip hopa žanra pamatlicējiem un spilgtākajiem pārstāvjiem (iepriekš pazīstams kā Gustavo), mūzikas producents, izaugsmes treneris, Iedvesmas stundu moderators un projekta līdzvadītājs. Arstarulsmirus atzina, ka ir pārvērtējis savā dzīvē kā paveikto, tā sasniegto un šobrīd dara to, kas sagādā pozitīvas emocijas.

Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests Andris Ševels, kas ir arī aktīvs sociālo projektu virzītājs, pastāstot par savu ikdienu, lika skolēniem saprast, ka tā paiet ļoti aktīvi un daudzveidīgi. Paralēli priestera darbam viņš 10 gadus ir bijis žurnāla “Katoļu dzeive” redaktors un tajā pašā laikā darbojies kā žurnālists. Vēl viņš strādā par pasniedzēju Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Studējot doktorantūrā Polijā, ir iepazinis garīdzniekus no dažādām citām valstīm, līdz ar to viņam ir pavērusies iespēja apceļot pasauli, ko ik palaikam arī dara. Priesteris Andris atzina, ka pirmo reizi piedalās šāda veida pasākumā, taču Iedvesmas stundas laikā saņēma kārtējo apliecinājumu, ka pasaulē ir daudz pozitīvu notikumu, kas iedvesmo vēl jauniem labiem darbiem.

Gatis Irbe, plašāk pazīstams kā reperis Gacho un projekta “Mesa” autors, atzina, ka ir daudz dzīvē pieredzējis un katrai izvēlei ir savas sekas, ko aicināja arī atcerēties jauniešiem, taču, mainoties dzīves vērtībām, mainās arī vēstījumi, ko grib nodot tālāk arī citiem, tā rodoties arī jauniem un ne tik pierastiem projektiem. Piemēram, projekta “Mesa” visi ienākumi, apmēram 18 000 EUR, tika ziedoti, lai palīdzētu bērniem ar kustību traucējumiem veseļoties centrā “Poga.”

Iedvesmas maratona laikā skolnieki dalījās grupās un veica moderatoru uzdevumus, izmantojot iedvesmas stundā gūto informāciju, pašu atziņas un pieredzi, iedvesmotāju un moderatora padomus.

Šī bija patiesas Iedvesmas, daudz un svarīgu atziņu, kā arī siltuma, prieka un jautrības stunda kopā ar lieliskiem cilvēkiem!

Sagatavoja karjeras konsultanti: Jeļena Podmišaņina un Natālija Zabarovska 

SEMINĀRS "KARJERAS IESPĒJAS MEDICĪNAS NOZARĒ"

2017.gada 26.aprīlī Daugavpils Medicīnas koledžā tika aizvadītas "Karjeras dienas". Šo pasākumu apmeklēja vairāki desmiti skolēnu no visas Latgales, kuri nākotnē plāno kļūt par ārstiem, medmāsām un ārstu palīgiem. Pasākumā aktīvi piedalījās arī mūsu skolas 10.klases un 8.klases ieinteresēti skolēni. Praktisko nodarbību laikā jaunieši uzzināja par grūtībām, ar kurām nākas saskarties šo profesiju pārstāvjiem.

Sagatavoja: pedagogs - karjeras konsultants J.Podmišaņina

 

MANA NĀKOTNES PROFESIJA 2017

 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTES LEKCIJAS – MEISTARKLASES

      
Š.g. 20.aprīlī Daugavpils 10.vidusskolā notika pasākums “Rīgas Tehniskā universitātes lekcijas - meistarklases” pilsētas skolu 10.-12.klašu skolēniem ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

RTU ir moderna, prestiža un inovatīva augstākās tehniskās izglītības iestāde, kurā sagatavo topošos inženierus tādās nozarēs kā IT, ķīmija, būvniecība, enerģētika un pat apģērbu modelēšana, ekonomika vai tulkošana.

Studijas RTU jaunieši var sākt pēc vidusskolas, taču iepazīt savu nākamo Alma Mater ir iespēja, vēl esot pamatskolas un vidusskolas solā.

Pasākumā piedalījās mūsu skolas 11. un 12 klases  ieinteresēti skolēni.

Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants, J.Podmišaņina