Informācija skolēniem

Brīvdienas un pārbaudes darbi (infogramma)

LV portāls tradicionāli apkopojis infografikas veidā aktuālāko informāciju par 2021./2022. mācību gadu, arī plānoto brīvlaiku un pārbaudes darbu laiku.

2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 157 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”.

Savukārt valsts pārbaudes darbu norises laiku jaunajā mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka MK noteikumi Nr. 158 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā”.