Informācija skolēniem

Skolas darba kārtība 2020./2021. māc. gadā

 

Darba kārtība:

 • Darba dienās darba un skolas diena sākas 8.00
 • Mācību stundas ilgums ir 40 min
 • Zvanu saraksts 2020./2021. māc. gadā   > > > (PDF)

 

Darba organizācija un iekšējā kontrole (Rīkojums Nr. 128, 10.09.2020.):

Iekšējās kontroles termiņi:

 • 1. klasēs 23. 11. 2020. - 27.11.2020. 
 • 5. klasēs 28.09.2020. – 02.10.2020. 
 • 9. klasēs 12.10.2020. – 16.10.2020.
 • 10. klasē 22.02.2021. – 26.02.2021.
 • 12. klasē 26.10.2020. – 31.10.2020., 25.01.2021. – 29.01.2021.

Papildus brīvdienas 1. klasēs:

 • no 08.02.2021. līdz 12.02.2021.

Starpizvērtējums:

 • I semestrī – līdz 22.10.2020. (līdz plkst. 18:00)
 • II semestrī – līdz 18.03.2021. (līdz plkst. 18:00)

Projektu nedēļa:

 • no 25.05.2021. līdz  29.05.2021.

Pasākumi:

 • Skolotāju dienai veltītās pašpārvaldes dienas svinības – 02.10.2020.
 • Pēdējais zvans – 14.05.2021.