Informācija skolēniem

Skolas darba kārtība 2021./2022. māc. gadā

 

Darba kārtība:

 • Darba dienās darba un skolas diena sākas 8.00
 • Mācību stundas ilgums ir 40 min
 • Zvanu saraksts 2021./2022. māc. gadā, sākot ar 15.11.2021.   > > > (PDF)

 

Darba organizācija un iekšējā kontrole (Rīkojums Nr. 118, 01.10.2021.):

Iekšējās kontroles termiņi:

 • 1. klasēs 01. 11. 2021. - 12.11.2021. 
 • 5. klasēs 04.10.2021. – 15.10.2021. 
 • 9. klasēs 25.10.2021. – 29.10.2021.
 • 10. klasē 21.02.2022. – 25.02.2022.
 • 12. klasē 24.01.2022. – 28.01.2022.

Papildus brīvdienas 1. klasēs:

 • no 07.02.2022. līdz 11.02.2022.

Starpizvērtējums:

 • I semestrī – līdz 21.10.2021. (līdz plkst. 18:00)
 • II semestrī – līdz 17.03.2022. (līdz plkst. 18:00)

Vecāku konsultāciju dienas:

 • I semestrī – 27.10.2021. un 28.10.2021.
 • II semestrī – 23.03.2022. un 24.03.2022.

Pasākumi:

 • Skolotāju dienai veltītās pašpārvaldes dienas svinības – 01.10.2021.

Projektu nedēļa:

 • no 25.05.2022. līdz  31.05.2022.