Informācija skolēniem

Mācību gada beigās noteikto pārbaudes darbu norises grafiks

 

2018./2019. m.g. skolas diagnosticējošie pārbaudes darbi   I semestra beigās
(Rīkojums Nr. 266, 11.09.2018.):

  • 3. klasēs - matemātika, latviešu valoda,
  • 4. klasēs - latviešu valoda.

 

2018./2019. m.g. noslēguma pārbaudes darbi
(Rīkojums Nr. 266, 11.09.2018.):

  • 5. klasēs - latviešu valoda un angļu valoda,
  • 7. klasēs - matemātika un angļu valoda,
  • 8. klasēs - latviešu valoda un Latvijas vēsture,
  • 10. klasē - matemātika.