SKOLĒNU APMAIŅAS FLEX PROGRAMMAS IESPĒJAS

10. klašu skolēni piedalījās informatīvajā seminārā par FLEX apmaiņas programmas dibinata 1992. gadā iespējām. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar organizāciju “Amerikas Starptautiskās izglītības padome” (American Councils for International Education).

Nākotnes līderu apmaiņas (Future Leaders Exchange; FLEX) programma vidusskolēniem sniedz iespēju bez maksas mācīties kādā no Amerikas Savienoto Valstu vidusskolām un dzīvot viesģimenē 2022./2023. mācību gadā.

FLEX stipendiāti tiek atlasīti konkursa kārtībā. Apmaiņas programmai no Latvijas var pieteikties ikviens skolēns, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

  • ir Latvijas valsts pilsonis;
  • ir dzimis no 2004. gada 15. jūlija līdz 2007. gada 15. jūlijam;
  • šobrīd mācās 9. vai 10. klasē;
  • apgūst angļu valodu skolā;
  • atbilst ASV vīzas saņemšanas prasībām.

30. septembrī mūsu skola viesojās FLEX apmaiņas programmas dalībnieks Daniels Daņilovs, kurš stāstija par savu pieredzi un iespējām apmaiņas programmā.

Projekti notiek ASV , lai iepazītos ar ASV kultūras daudzveidību. Viens mācību gads no augusta beigām līdz jūnijam. Flex  apmaiņas mērķi ir draudzības saišu veidošana. Atrodoties ASV iespēja ceļot unveikt brīvprātīgo darbu  divdesmit stundas ar vienaudžiem mēnesī. Stipendija apmaksā visus ceļa izdevumus un medicīnas izdevumus.

Daniels Daņilovs tagad, kā brīvprātīgais  darbojas Daugavpilī  sadarbojoties ar organizāciju “Amerikas Starptautiskās izglītības padomi”.

Rakstu sagatavoja:
Jānis Punculis