SKOLAS PĒDĒJAIS ZVANS

14.05.2021. Latvijas skolās ieskanas pēdējais skolas zvans. Arī mēs šodien tikāmies virtuāli, lai svinīgi noslēgtu šo mācību gadu. Uzrunas, sveicieni un asaras ... Lai jums, divpadsmitie, skan skolas pēdējais zvans!