VISLATVIJAS BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSS “TĪRAI LATVIJAI!”


Šī mācību gada laikā mūsu skolēni un skolotāji piedalījās Vislatvijas bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Nododot izlietotās baterijas, mēs ne tikai rūpējamies par apkārtējās vides kvalitāti un savu veselību, bet arī palīdzam ietaupīt vērtīgus resursus.

KONKURSA MĒRĶIS:

  1. Veicināt audzēkņu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi.
  2. Rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

 Paldies visiem par ieguldījumu kopīgā darbā!