NOVADA 71. MATEMĀTIKAS REZULTĀTI

5.-8. klases

  • Santa Zarkeviča (5.kl.) – 3. vieta
    Skolotāja V. Kricka
  • Andre Sakajevs (6.kl.) – 3. vieta
    Skolotāja N. Baranova

9.-12. klases

  • Artis Januškevičs (10.kl.) – atzinība
    Skolotāja E. Ivanova

Apsveicam skolēnus un viņu skolotājus!