TURPINĀM DIALOGU!

Mūsu skolas pašpārvaldes locekle, 11.klases skolniece Elīza Maļinovska, piedalījās jau trešajā diskusijā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” ietvaros, kas tiek īstenots, pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajai Eiropas Savienības programmai "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kas šoreiz bija veltīta brīvprātīgajam darbam. Elīza atzina, ka šī tikšanās bija ļoti interesanta un lietderīga.

Pirmo diskusiju temati bija "Mācīšanās un personības pilnveide" un "Līdzdalība un sadarbība".