IESAISTĀMIES DIALOGĀ!

Mūsu skolas pašpārvaldes locekle, 11.klases skolniece Elīza Maļinovska, piedalījās jau otrajā diskusijā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” ietvaros, kas tiek īstenots, pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajai Eiropas Savienības programmai "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

Pirmo diskusiju temati bija "Mācīšanās un personības pilnveide" un "Līdzdalība un sadarbība".