VECĀKU KONSULTĀCIJU DIENAS

Vecāku individuālās konsultācijas ar skolotājiem notiks 2021.gada 24. un 25. martā no plkst. 16.00-18.30. (reģistrācija tika pabeigta 21. martā).

Saiti iepriekš reģistrētajiem pieteicējiem izsūtīs priekšmeta skolotājs (uz skolēna e-klases pastu un uz vecāka e-klases pastu). Lūgums vecākiem pieslēgties kopā ar bērnu (pēc iespējas).

Lūdzam stingri ievērot noteikto laiku!