IEVĒRĪBAI!

Ministra kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.35. punktu un sakarā ar to, ka izglītības iestāde maksimāli organizē darbu attālināti, lūdzam Jūs, nepieciešamības gadījumā, saziņai izmantot sekojošus tālruņa numurus:

  • Skolas dežurants – 26386995
  • Skolas lietvede – 20211747
  • Skolas direktors – 65421458

Klātienes pakalpojumus var pieteikt pa skolas lietvedes telefona numuru un tas notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta: pirmdienās, trešdienās un piektdienās.