LATGALES REĢIONA SKOLĒNU ZPD KONFERENCE 2021

Š.g. 5.martā Daugavpils Universitātē attālinātā formātā notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference, kurai tika iesūtīti 182 darbi no 14 pašvaldību 34 izglītības iestādēm. Uz konferenci tika uzaicināti 175 darbu autori, starp tiem bija arī mūsu jaunie zinātnieki. Reģionālo konferenču I un II pakāpes diplomu ieguvēji iegūst tiesības piedalīties Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas notiks 31.martā.

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē mūsu skolēni ieguva 6  godalgotas vietas:

1.pakāpes diploms saņēma divi darbi: 11.a klases skolēna Imanta Maļina darbs “Biodegradējamo kompozītmateriālu iegūšana un pielietošana”  (Dabaszinātnes, nozare “Ķīmija”), darba vadītāja Oksana Dimitrijeva,  un 11.a klases skolnieces Alisas Grebeņuka darbs “Piena kā vērtīga pārtikas produkta lietošanas pētīšana programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros” (Medicīnas un veselības zinātnes nozare), darba vadītāja Oksana Dimitrijeva

2.pakāpes diploms saņēma divi darbi: 11.a klases skolēna Timura Ragozina darbs “The Language of  Pain as the Main Component of the Plot Development in the novel “The Fault in Our Stars” by John Greenun” (Humanitārās un mākslas zinātnes nozare), darba vadītāja Irina Starovoytova, un  11.a klases skolnieces Valerijas Maškovas darbs “Влияние окружающих звуков на организм, психику и мировоззрение героев романа Захара Прилепина “Обитель” (Humanitārās un mākslas zinātnes nozare), darba vadītājs  Igors Štorms.

3.pakāpes diplomu ieguva divi darbi: 11.a klases skolnieces Annas Romancevičas darbs “Migrācijas procesu ietekme uz Laucesas pagasta attīstību” (Sociālās zinātnes nozare), darba vadītāja Indra Vaikule, un  11.a klases skolnieces Elīzas Malinovskas darbs “Parastās kalmes (Acorus kalamus) ietekme uz kukaiņiem un pelējumu” (Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes nozare), darba vadītāja  Žanneta Bogdanoviča.

Apsveicam  mūsu skolēnus par gūtajiem panākumiem novada konferencē!
Esam pateicīgi skolotājiem – darbu vadītājiem par ieguldīto milzīgo darbu.
Visiem novēlam veiksmi valsts konferencē 31.martā!

 

Daugavpils Universitātes sveiciens Latgales reģiona ZPD konferences dienā:

https://www.youtube.com/watch?v=Dj3HwCLLn4Y