PASAULES GARĪGĀS VESELĪBAS DIENA


10. oktobrī Pasaules garīgās veselības diena. Garīgā veselība ir labsajūtas stāvoklis, kad ikviens indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un dot savu ieguldījumu sabiedrībai.

Garīga veselība ir ļoti nozīmīga ikviena cilvēka vispārējās veselības sastāvdaļa. Cilvēks ir viens veselums – tālab gan fiziskā, gan emocionālā veselība ir savstarpēji saistītas un vienlīdz svarīgas. Psihiskās un arī fiziskās veselības saglabāšanā milzīga nozīme ir cilvēka spējai tikt galā ar grūtībām un veidot emocionāli veselīgu gaisotni savā ģimenē, darbā un apkārtējā vidē.

Laba emocionālā veselība liecina par to, ka cilvēks pilnvērtīgi jūt, domā un uzvedas. Tā ir spēja adekvāti reaģēt uz panākumiem un arī zaudējumiem, pēc iespējas mazāk pakļaujoties stresa ietekmei. Arī domas par sevi, savu nākotni un plānotajiem mērķiem norāda uz emocionālās veselības stāvokli.

Pozitīvā psiholoģija rekomendē pārvērst problēmu uzdevumā, piemēram, nesakiet: “Mums nav laika”, bet sakiet “Ko darīt, lai iegūtu vairāk laika”. Pārvēršot problēmu uzdevumā, jāpievērš uzmanība uzdevumu meklēšanai un jārod pozitīva attieksme pret šo problēmu. Tas ir praktisks paņēmiens, kā īstenot labu dzīves uztveri, lai katra problēma pavērtu cilvēkam jaunas iespējas.

Risinot problēmu, jāmeklē dažādi labāki risinājumi. Šis ir vērtīgs pamatprincips problēmas cēloņu meklēšanā un ideju ģenerēšanā. Cilvēka smadzenes ir slinkas un tām ir tieksme apstāties, tiklīdz tās ir izvirzījušas pirmo ideju, kas tām ienākusi prātā. Piespiežot smadzenes turpināt domāt un izvirzot vēl citas idejas, bieži vien nonāksiet pie labāka rezultāta.

Ikdienā mēs smaidām ļoti maz un vismaz tādā veidā varam vairot pozitīvās emocijas!