PALDIES SKOLOTĀJIEM!

30.septembrī Daugavpils teātrī uz Starptautiskās skolotāju dienas svinīgo pasākumu pulcējās Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu administrācija un pedagogi, lai pateiktu PALDIES ikvienam patiesi sava darba entuziastam, katram pedagogam, kurš ar lielu atdevi ir veicis savus pienākumus un pat vēl vairāk laikā, kas skāra mūs nesagatavotus 12.martā, tas ir, sveiktu tos pedagogus, kolēģus, administrācijas pārstāvjus, kuri nesavtīgi pildīja savu darbu ārkārtas situācijas apstākļos.

Pedagogus sveica Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektors Arvīds Barševskis, Daugavpils Sociālā dienasta vadītājas vietniece Elita Kuzmina. Īpašs sveiciens bija arī no Daugavpils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājas Svetlanas Orlovas, kura 10 izglītības iestādēm un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājai M.Isupovai un  Satura nodaļas vadītājai I.Sprindžukai pasniedza LIZDA Atzinības rakstus.

No Daugavpils 9.vidusskolas tika apbalvotas direktora vietnieces Natālija Dzjumane un Agnese Jurģīte par mācību procesa sekmīgu organizēšanu un vadīšanu, nodrošinot attālināto mācību procesu ārkārtas situācijas apstākļos un Natālija Zabarovska par lielu atbildību un nesavtīgu rīcību, nodrošinot ēdināšanas atbalstu un tādējādi sniedzot atbalstu pandēmijas laikā mūsu pilsētas audzēkņu ģimenēm.

Esam priecīgi, ka mūsu saimei ir pievienojies arī jaunais informātikas skolotājs Venedims Berjoza.

Paldies arī visiem skolotājiem, kuri ieguldīja milzīgu darbu mācību gada noslēguma darba organizēšanai!

P.s. Fotogrāfijā var redzēt Daugavpils jaunos skolotājus.