ADAPTĀCIJAS NEDĒĻAS 2020

Lai veiksmīgāk uzsāktu mācību procesu, no 1. - 11.septembrim skolā norisinājās Adaptācijas nedēļa. Par to, ka nedēļas bijušas lietderīgas rādīja skolēnu ieinteresētība, stāstot par vasarā piedzīvoto. Saite uz izveidoto filmu par vasaras piedzīvojumiem:

Adaptācija - sevī ietver:

  • adekvātu apkārtējās vides un sevis paša uztveri;
  • pozitīvas saskarsmes veidošanu ar apkārtējiem;
  • spēju strādāt, atpūsties un mācīties;
  • spēju izmainīt savu uzvedību atbilstoši apkārtējo gaidām.

Adaptācijas periodā mūsu kolektīva darbība vērsta uz:

  •   vasaras iespaidu izrunāšanu;
  •   psiholoģiskā sasprindzinājuma pārvarēšanu;
  •   labvēlīgas atmosfēras radīšanu klasē un skolā;
  •   skolēnu savstarpējās sadarbības veidošanu;

Sporta stundās skolēni aktīvi piedalījās Veselības dienai veltītajās Sporta spēlēs un stafetēs. Mācību stundās runājām par drošību, veselību, attiecibām un, protams, par mācībām.

Paldies  visam skolas personālam, kas iesaistījās šīs nedēļas norisē!
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Skolas psiholoģe,
Jeļena Podmišaņina