PAŠVALDĪBAS POLICIJA CIEMOS PIE PIRMKLASNIEKIEM

Adaptācijas nedēļas ietvaros mūsu skolā pie pirmklasniekiem ciemojās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni inspektori. Viņi atgādināja bērniem par drošības jautājumiem skolā  un ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu. Dāvanā no pašvaldības policijas bērni saņēma atstarotājus un lineālus!

Pašvaldības policija atgādina arī vecākiem, ka pēc vasaras atsākot skolas gaitas vajadzētu ar bērniem pārrunāt par drošību pilsētas ielās, kā arī par personīgo mantu pieskatīšanu.

Bērniem, braucot ar velosipēdu, skrejriteni jārūpējas ne tikai par savu personisko drošību, bet arī jāsaprot, ka ar savu rīcību nedrīkst apdraudēt pārējo satiksmes dalībniekus.

Šķērsot ielu drīkst tikai tam paredzētajās vietās, turklāt obligāti jāapstājas un jāpārliecinās, ka to darīt ir droši.

Vecākiem, pārvadājot bērnus transportlīdzeklī, pat nelielos attālumos, bērnus obligāti ir jāpiesprādzē un visu automašīnas kustības laiku jābūt aizsprādzētai drošības jostai. Pārvadājot bērnu, kura augums nepārsniedz 150 centimetrus, bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram piemērotā bērnu sēdeklītī vai uz paliktņa, kas uzstādīts atbilstoši tā izgatavotāja norādījumiem, un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu.

Pēc pulksten 22.00, bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības.

Gan mācību gada sākumā, gan visā tā garumā Pašvaldības policija aicina transportlīdzekļu vadītājus būt saprotošiem un sevišķi uzmanīgiem izglītības iestāžu tuvumā.

Ņemot vērā esošo situāciju valstī Pašvaldības policija aicina arī ievērot distancēšanās prasības un citus drošības pasākumus apmeklējot pilsētā rīkotos pasākumus, kā arī izvērtēt savu veselības stāvokli un palikt mājās, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi.

Sadatavoja: sociālais pedagogs N.Zabarovska