BRAUCAMĀS BIĻETES SKOLĒNIEM


Cienījamie vecāki! Aicinām pieteikt bezmaksas braucamās biļetes 2020./2021.m.g.
Ir nepieciešams iesniegums + bērna fotogrāfija. 
Iesnieguma veidlapa ir atrodama skolēnu e-klases pastā vai arī to var aizpildīt skolas kancelejā.