MŪSU IEGULDĪJUMS!

Šī mācību gada laikā bioloģijas skolotāja Žanneta Bogdanoviča aicināja skolas skolēnus un skolotājus piedalīties bateriju vākšanas akcijā. Paldies visiem par ieguldījumu kopīgā darbā!