LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZPD KONFERENCES REZULTĀTI


Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā godalgoti 3 mūsu skolas 11. klases skolēni - Snežana Bogdanoviča, Viktorija Ivanova un Margarita Janule

Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu piektdien, 3.aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju zinātniskās pētniecības darbu valsts posms pirmo reizi norisinājās attālināti. Vērtēšanas komisija valsts posma laikā izvērtēja skolēnu rakstiskos darbus un vizualizācijas, noskatījās video prezentācijas, bet pēc tam veiksmīgi iesaistījās diskusijās ar ikvienu konferences dalībnieku, izmantojot attālinātās komunikācijas formas.

Izcilāko zinātniskās pētniecības darbu autori iegūs tiesības bez konkursa iestāties noteiktās Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils Universitātes studiju programmās. Konferences valsts posma dalībniekus ar dažādām speciālbalvām apbalvos Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte.  

Apsveicam mūsu skolas skolēnus – valsts posma laureātus:

  • 11. klases skolnieces Viktoriju Ivanovu un Margaritu Januli – ar 2.vietu
    (datorzinātņu un informātikas nozare, tēma "Video apstrādes lietotņu iespēju salīdzinājums");
  • 11. klases skolnieci Snežanu Bogdanoviču – ar 3.vietu
    (medicīnas un veselības zinātnes nozare, tēma "Ogļskābās gāzes koncentrācijas ietekme uz skolēnu labsajūtu mācību procesā").

Paldies skolotājām  Ž.Bogdanovičai, O.DimitrijevaiN.DzjumaneiI.Starovojtovai, T.Steļmakai un I.Velikai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Zinātniski pētnieciskās darbības pasākumi tiek organizēti ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.