ZPD KONFERENCES REZULTĀTI


2020. gada 28. februārī Daugavpils Universitātē jau desmito reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. Zinātniski pētnieciskās darbības pasākumi tiek organizēti ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Apsveicam mūsu skolas skolēnus – Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursa laureātus:

  • 11. klases skolnieces Viktoriju Ivanovu un Margaritu Januli – ar 1.vietu
    (datorzinātņu un informātikas nozare, tēma "Video apstrādes lietotņu iespēju salīdzinājums");
  • 11. klases skolnieci Snežanu Bogdanoviču – ar 2.vietu
    (medicīnas un veselības zinātnes nozare, tēma "Ogļskābās gāzes koncentrācijas ietekme uz skolēnu labsajūtu mācību procesā");
  • 11. klases skolnieku Marku Ziļu – ar 2.vietu
    (ķīmijas zinātnes nozare, tēma "Izolācijas materiālu kvalitāte").

Lepojamies ar mūsu jaunajiem pētniekiem un vēlam radošu veiksmi Valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Paldies 11.klases skolniecei Ksenijai Steļmakai par piedalīšanos konkursā (valodniecības un literatūrzinātnes nozare, tēma "The Main Characters’ Lives as a Reflection of Their Destiny (in Short Stories “Winter Night” and “Desiree’s Baby” by Kay Boyle and Kate Chopin)").

Paldies skolotājām  Ž.Bogdanovičai, O.DimitrijevaiN.DzjumaneiI.Starovojtovai, T.Steļmakai un I.Velikai par skolēnu sagatavošanu konkursam!