ABSOLVENTU VAKARS 2020

1.februārī skolu piepildīja skolas absolventi, kuri ar savām atmiņām dalījās ar esošajiem un bijušajiem skolotājiem. 

Paldies Skolēnu parlamentam, 12.klases skolēniem un klases audzinātājām par pasākuma organizēšanu!