Informatīvais materiāls par bērnu reģistrāciju Daugavpils 9. vidusskolā 2020./2021.m.g.

Lūdzam iepazīties ar informatīvo materiālu:

  1. Informatīvs materiāls BĒRNA REĢISTRĀCIJA 1.KLASĒ 2020./2021. mācību gadā
  2. Iesnieguma veidlapas vecākiem   
        a) iesniegšanai klātienē  > > > DOC
        b) iesniegšanai elektroniski  > > > DOC
  3. Daugavpils Domes rīkojums par maksimālo Daugavpils pilsētas vispārējas izglītības iestādēs uzņemamo skaitu 1. un 10. klasēs 2020./2021. mācību gadā  (Rīk. Nr.555)
  4. „Kārtība, kādā  reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētās vispārējo izglītības iestāžu 1.klasēs  2020./2021. mācību gadā” (Rīk. Nr.556)

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde par bērnu uzņemšanu 1.klasē   > > >