MULTFILMU NEDĒĻA

No 13.-17.01. Skolēnu parlaments organizēja Multfilmu nedēļu.

Nedēļas laikā garajos starpbrīžos skolēniem aktu zālē bija iespēja vērot dažādas multfilmas, bet 1.-4.kl. skolēniem tika novadītas klases stundas, kuru laikā, izmantojot multfilmas, tika pārrunāti veselīga dzīvesveida jautājumi.

Pateicība par šīm stundām tika saņemta arī no klases audzinātājiem!