SKOLU PAŠPĀRVALŽU TIKŠANĀS

17.01.2020. no plkst.18.00-22.00 mūsu Skolēnu parlamenta pārstāvji kopā ar direktora vietnieci A.Jurģīti piedalījās skolu parlamentu sadraudzības vakarā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā.

Novembra beigās pasākuma "Nakts skolā, lai izzinātu, pieredzētu un rīkotos" ietvaros notika pirmā tikšanās, kurā piedalījās Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimāzijas, Daugavpis Tehnoloģiju vidusskolas-liceja, Daugavpils 11.pamatskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas parlamentu pārstāvji.

Piektdienas tikšanās laikā tika pārspriestas turpmākās sadarbības iespējas un aktīvi pavadīts laiks.