JAUNO UZŅĒMĒJU SKOLA

Sveicam mūsu vidusskolēnus, kuri veiksmīgi ir noslēguši dalību "Jauno uzņēmēju skolā".

Šī mācību gada decembrī noslēdzās „Jauno uzņēmēju skolas” („JUS”) 6 sezona, kas tika organizēta Daugavpils vispārējās izglītības iestāžu 10.–12.klašu skolēniem. „JUS” organizē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona Daugavpils nodaļu, Daugavpils Biznesa inkubatoru, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru un Daugavpils uzņēmēju atbalstu.  

Izvērtējot iepriekšējo gadu darbu, skolēnu viedokļus un vajadzības, šogad nodarbību cikla laikā uzmanība tika pievērsta uzņēmējspēju, līderības, komandas darba nozīmei uzņēmējdarbībā. Vairāk kā 20 dažādu skolu jaunieši 10 nodarbību laikā apguva gan teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības iespējām un attīstību Latvijā, Latgalē un Daugavpilī, gan izzināja, ko uzņēmējdarbībā nozīmē mērķu sasniegšana un  laika menedžments, kā to efektīvi izmantot.

Teorētisko un praktisko nodarbību laikā guva informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatiem, uzņēmējdarbības formām, start-up, praktiski mācījās biznesa ideju ģenerēšanu, definēšanu un attīstību. Guva izpratni, kas ir biznesa modeļi, mārketings, tirgus izpēte, zīmoli un produkta dzīves cikls, kā arī diskutēja par reklāmu un komunikācijas platformām.

Īstenojot kompetenču izglītībā balstītu pieeju, skolēni jau otro gadu „JUS” ietvaros, apvienojoties komandās, patstāvīgi veica praktiskus uzdevumus, kurus saņēma no uzņēmējiem. Veicot uzticētos uzdevumus, skolēni līdztekus apguva ne vien zināšanas par dažādu uzņēmumu darbības sfēru, produktiem vai pakalpojumiem, bet arī mācījās darboties komandās, pilnveidoja sadarbības un komunikācijas prasmes.

Šogad paldies jāsaka 6 Latgales reģiona uzņēmumiem: SIA „Rehil”, SIA „BM INDUSTRIAL”, SIA „Tiamo grupa”, SIA „EWAL”, SIA „Divu krastu radio”, un SIA „DK Projects”, kuri atsaucās aicinājumam un veltīja savu laiku un resursus, izglītojot un atbalstot jauniešus.

Ar biedrības JCI Latgales nodaļas mentoru atbalstu, decembra nogalē tika organizēts noslēguma pasākums, kur jauniešu izveidotajām komandām bija jāprezentē savs veikums par uzticētajiem uzdevumiem, piemēram, sagatavot darba uzdevumu uzņēmuma mājaslapas izveidei (noskaidrot potenciālo pircēju viedokļus par ērtu uzņēmuma produkcijas izpēti, atlasi), izveidot ieteikuma listi (piesaistes plānu, noturēšanas plānu), kā motivēt, paaugstināt atbildību mileniāļu nodarbinātībā u.c.

Visas iesaistītās puses bija gandarītas par paveikto darbu, iegūtajām atziņām un zināšanām.

Paldies sadarbības partneriem, uzņēmējiem un lektoriem par veltīto laiku un iegūldīto darbu!


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
pedagoģe – karjeras konsultante
Santa Čeirāne