ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU AIZSTĀVĒŠANA

UZMANĪBU!
Pirmdien, 13. janvārī, plkst. 15.10 notiks zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana:

  • HUMANITĀRO ZINĀTŅU SEKCIJA (8. kab.)
    (cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātne);
  • SOCIĀLO ZINĀTŅU SEKCIJA (19. kab.)
    (ekonomika, ģeogrāfija, psiholoģija);
  • MATEMĀTIKAS UN DABASZINĀTŅU SEKCIJA (35.kab.)
    (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika).

Aicinām atbalstīt 11. klases skolēnus!