„KARJERA IR PROCESS”

Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 21. un 25.novembrī mūsu skolā norisinājās nodarbības 10.-12.klašu skolēniem.

Nodarbību laikā skolēniem tika sniegta iespēja apzināties karjeras veidošanas procesu, veikt savu spēju novērtēšanu, viedokļa aizstāvēšanu. Ar dažādu aktivitāšu palīdzību skolēni attīstīja savas prasmes pieņemt karjeras lēmumus.

Skolēni iesaistījās diskusijās par jautājumiem: vai karjera ir process? Kā plānot savu karjeru? Jaunieši noklausījās arī lektores Rutas Silapēteres pieredzes stāstu, kā plānot savu karjeru, kā dzīves situācijas var to ietekmēt.

Nodarbību laikā skolēni darbojās arī grupās: apsprieda, ko nozīmē atbildīga un bezatbildīga rīcība dažādās profesijās; diskutēja un risināja nestandarta situācijas, pieņēma lēmumus, prezentēja klasesbiedriem savas grupas veikumu.