VIDUSSKOLĒNI STĀSTA PAMATSKOLĒNIEM...

No 19.11. skolā tiek aizsākts klases stundu maratons „Ibi bene, ubi patria. Tur ir labi, kur Tēvija.”, kuru laikā vidusskolēni izglīto pamatskolēnus dažādos vēstures jautājumos.

Izsakām pateicību skolēniem un sociālo zinību skolotājiem par ieguldīto darbu!