„IZVĒLIES SAVU KARJERAS CEĻU PATS!”

4. un 5.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu 8.-9.klašu jauniešiem notika nodarbības „Izvēlies savu karjeras ceļu pats!” .

Nodarbības vadīja biedrības „Gallerhof” priekšsēdētājs, uzņēmējs, vides dizaineris, pedagogs, mūsu skolas absolvents Viktors Gallers. Viņš iepazīstināja skolēnus ar  mūsdienās pieprasītākajām profesijām, mūsdienu darba tirgū nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, sniedza ieskatu profesiju pasaules attīstības tendencēs.

Skolēni uzdeva daudz jautājumus un diskutēja par to, kādas prasmes un personības īpašības palīdz veiksmīgi iekļūt darba tirgū, izveidot veiksmīgu karjeru.

Darbojoties praktiski, ievērojot  vieslektora instrukcijas un komentārus, skolēni veica uzdevumus sava karjeras ceļa izvēles alternatīvu izvērtēšanai. Praktisko uzdevumu apspriešanas laikā skolēni uzzināja sev interesējošo informāciju par savas nākotnes iespējām un kļuva vēl nedaudz tuvāk savas karjeras izvēlei.

Sagatavoja:
L.Kondrašova-Lutinska