IEPAZĪSTI STKAISTUMA PASAULES PROFESIJAS!

19.novembrī mūsu skolā notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbnīcas „ Iepazīsti skaistuma pasaules profesijas”,  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001.

Darbnīcās 7.-9.klašu skolēni varēja iepazīties ar friziera, kolorista, stilista un vizažista profesijām, uzzināt par darba specifiku, pieprasījumu, nodarbinātības veidiem un iespējām. Praktiski darbojoties, varēja iejusties friziera, kolorista, stilista un vizažista lomās, gūt priekšstatu par darbā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.