Orientēšanās darba tirgū!

18.oktobrī notika 12.klašu skolēnu tikšanās ar Valsts Nodarbinātības Aģentūras konsultanti  Agiju Mickeviču. Skolēni uzzināja par Aģentūras iespējam karjeras izvēlē un plānošanā, ka arī par darbaspēka pieprasījumu un iespējām ES/EEZ valstīs.

Prezentācija "Orientēšanās darba tirgū" > > > (PDF)

Aģentūras misija - būt kopā ar darba meklētājiem, palīdzot meklēt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar karjeras plānošanu, izglītību un profesijas izvēli.

Valsts Nodarbinātības Aģentūras speciālisti varat palīdzēt: 

  • • apzināties savas spējas un dotības, izprast, kā tās var izmantot ikdienas darbā;
  • • izvēlēties profesiju;
  • • atrast mācību iestādes, kur var apgūt profesiju;
  • • noteikt atbilstību izvēlētajai profesijai; 
  • • pārbaudīt Jūsu profesionālās intereses; 
  • • pilnveidot Jūsu darba meklēšanas iemaņas.

Ja Jums ir aktuāla karjeras plānošana, darba meklējumi vai profesijas izvēle  ir iespēja iepazīties ar šiem jautājumiem veltītajām sadaļām mājas lapā vna.gov.lv!  


Sagatavoja:

pedagogs- karjeras konsultants 
Jeļena Podmišaņina