ERASMUS+ PROJEKTS


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils 9.vidusskolu un Daugavpils 13.vidusskolu turpina īstenot divgadīgu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektu Nr.2018-1- ES01-KA201-050626 „Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai”.

Š.g. 30. un 31.oktobrī notika projekta vadības grupas tikšanās Aleksandrijā (Rumānijā). Projekta partneri ir izglītības iestādes no Rumānijas, Slovēnijas, Polijas, Ungārijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas. No Latvijas šajā tikšanās piedalījās Daugavpils 9. un 13.vidusskolas skolotājas Evita Ruļuka un Žanna Papenoka.

Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt un aprobēt skolās dažādu veidu spēles, lai palīdzētu bērniem, kas atgriezušies vai ieradušies no ārzemēm, iekļauties vidē, veiksmīgāk mācīties un sazināties ar saviem vienaudžiem.
Tikšanās laikā katra dalībvalsts prezentēja paveikto, kā arī turpmākās ieceres un pasākumus savā izglītības iestādē. Šo divu dienu laikā tika apmeklētas divas vidusskolas: Mihai Eminescu vidusskola Aleksandrijā un vidusskola ciematā Dobrotesti, kur projekta dalībnieki tika ļoti gaidīti un sirsnīgi uzņemti. Skolēni bija sagatavojuši interesantus koncertus un teātra izrādes dažādās valodās, kā arī prezentēja, kā spēļu izmantošana palīdz uzlabot valodu zināšanas, digitālās un sadarbības prasmes.

Projekta dalībnieku pārstāvjiem tika dota iespēja iepazīties ne tikai ar rumāņu kultūru un tradīcijām, bet arī ar Rumānijas izglītības sistēmu un tajā gaidāmajām pārmaiņām – kā strādā un kā turpmāk strādās kolēģi Rumānijā, kā arī apspriest dažādas ar izglītību un mācīšanās procesu saistītas problēmas.

Noslēgumā tika noteikti turpmākie mērķi un uzdevumi projekta darbības īstenošanai un tika norunāta nākamā projekta koordinatoru tikšanās, kas notiks 2020.gada 1.-2.aprīlī Slovēnijā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai" (“Level up! Designing game -based practices for migrant children inclusion” 2018-1-ES01-KA201-050626) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9. un 13. vidusskolas skolotājas
Žanna Papenoka un Evita Ruļuka