IZSTĀDE "MŪSDIENĪGA LĀČPLĒŠA LATVIJAS SKOLAS SOMA"

Skolas vestibilā ir apskatāma skolēnu radošo darbu izstāde, Izsakām pateicību visu darbu autoriem, kuri tiks apbalvoti svinīgo koncertu laikā! Priecīgu Lāčplēša dienu!