KARJERAS NEDĒĻA – 2019

14.-18.oktobrī visā Latvijā norisinājās „Karjeras nedēļa-2019”. Šogad tā bija veltīta nākotnes profesijām. Aktīvi piedaloties „Karjeras nedēļas” aktivitātēs, mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja paskatīties uz profesiju pasauli ar futurologu acīm.

Pirmdien, 14.oktobrī, Daugavpils Inovāciju centrā notika svinīgs „Karjeras nedēļas” atklāšanas pasākums „Nākotnes profesijas: izaicinājumi un izvēle!”, kuru apmeklēja mūsu skolas 8.a, 8.b un 9.a klašu pārstāvji.

Tajā pati dienā 4.b klases skolēni devās uz mācību ekskursiju uz uzņēmumu „Daugavpils satiksme”. Savukārt, 6.a klases skolēni piedalījās nodarbībā „Vai tev piemīt biznesa prasmes?” ar vieslektori Oļesju Soboļevsku, bet 9.b klases skolēni iesaistījās nodarbībā „Iepazīsti militāro dienestu!”

Otrdien, 15.oktobrī, 12.a klases skolēni piedalījās diskusijā „Šodien sākas nākotne”, kura norisinājās Daugavpils valsts tehnikumā. 5.c un 6.b klases skolēni apmeklēja mācību ekskursijas Daugavpils Būvniecības tehnikumā, bet 7.a klase – Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.

Skolas aktu zālē 7.b un 9.a klašu skolēni noklausījās lekciju „Fotogrāfs, stilists un modele – vai tās ir nākotnes profesijas?”, bet 12.a klases skolēni piedalījās nodarbībā „Autotransporta konstrukciju darbnīca”, kuru novadīja RTU Daugavpils filiāles pārstāvis. Vēlāk tajā pati dienā 12.a klases jaunieši apmeklēja ekskursiju un radošās meistardarbnīcas PIKC „DDMV Saules skola”.

Savukārt, trešdien, 16.oktobrī, „Autotransporta konstrukciju darbnīcā” iesaistījās 10.a klases skolēni, bet 5.b izglītojamie devās uz ekskursiju uz uzņēmumu „Daugavpils ūdens”.

„Karjeras nedēļas-2019” ceturtajā dienā turpinājās nodarbības  „Vai tev piemīt biznesa prasmes?”, un šoreiz tās apmeklēja 9.a un 8.a klašu jaunieši. 7.c klases izglītojamie apmeklēja „Saules skolu”, bet 11.a klases komanda veiksmīgi aizstāvēja mūsu skolu Krievu vidusskolā – licejā spēlē „Kas? Kur? Kad? Futurologi runā!’, iegūstot 3.vietu.

Piektdien 2.b klases skolēni apmeklēja uzņēmumu „Daugavpils satiksme”, bet pie 12.a klases jauniešiem viesojas organizācijas „Dream Foundation” vieslektore.

Visas nedēļas garumā skolotāji integrēja karjeras un profesiju pasaules tēmas mācību procesā. Darbojoties radoši, skolotāji izstrādāja un piedāvāja skolēniem dažādus uzdevumus, kuri bija saistīti ar karjeras izglītības jautājumiem.

Klases stundas arī bija veltītas „Karjeras nedēļai”, un tās vadīja gan pedagogi karjeras konsultanti, gan klašu audzinātājas, gan vieslektori.

1.– 4. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās dažādās tehnikās zīmēja nākotnes profesijas, un bērnu darbiņi izrotāja skolas gaiteņu sienas.