KARJERAS CEĻA SĀKUMĀ

12.a klases skolēniem "Karjeras nedēļa" šogad bija ļoti aktīva un ar pasākumiem bagāta.

Mūsu jaunieši apmeklēja VIAA rīkoto diskusiju "Šodien sakas nākotne", kura 15.oktobrī norisinājās Daugavpils tehnikumā. Tajā pati dienā uz klases stundu pie 12.klases skolēniem atnāca RTU Daugavpils filiāles pārstāvis ar autotransportlīdzekļu konstrukciju darbnīcu, kuras laikā skolēni tika iepazīstināti gan ar teoriju, gan darbojas praktiski, pētot dažādus automašīnu parametrus. Dienas turpinājumā šīs klases skolēni devās uz PIKC "DDMV Saules skola", kur piedalījās ekskursijā un dažādās meistardarbnīcās. Jaunieši uzzināja par izglītības iespējām, kuras piedāvā "Saules skola", apskatīja renovētas mācību telpas un atjaunoto tehnisko aprīkojumu, iepazinās ar pasniedzējiem.

17.oktobrī mūsu 12.a klases izglītojamie apmeklēja Daugavpils Medicīnas koledžu.

Savukārt 18.oktobrī skolā viņi sagaidīja organizācijas "Dream Foundation" pārstāvi, kura izstāstīja jauniešiem, kādas viņiem pastāv izglītības iespējas ārzemēs.

Skolas karjeras konsultanti pateicas 12.a klases audzinātajām Irinai Starovojtovai un Ilonai Ļaksai par skolēnu aktīvu dalību "Karjeras nedēļas" pasākumos!