APGŪSTAM MEDIJPRATĪBAS JAUTĀJUMUS!

18., 19. un 25.oktobrī Daugavpils pilsētas un novada pedagogiem Daugavpils 9.vidusskolā ir iespēja apmeklēt Izglītības attīstības centra (IAC) kursus "Medipratība mācību un audzināšanas darbā", kuri tiek īstenoti sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un projekta "Medijpratība skolām" ietvaros (lektores Daina Zelmene un Ingūna Irbīte).

Kursu laikā tiks pārrunāti dažādi jautājumi, piemēram, medijpratība un kritiskā domāšana kā būtiskas mūsdienu prasmes, mediju loma sabiedrībā, to uzdevumi, mediju satura analīze, vērtēšana un satura veidošana, medijpratība dažādās mācību satura jomās u.c.