PAŠVALDĪBAS POLICIJA CIEMOS PIE PIRMKLASNIEKIEM

Adaptācijas nedēļas ietvaros mūsu skolā pie pirmklasniekiem ciemojās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni inspektori.

Viņi atgādināja bērniem par drošības jautājumiem skolā un ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu.

Dāvanā no pašvaldības policijas bērni saņēma atstarotājus un lineālus!

Mīļš paldies mūsu policijai par ciešu sadarbību!