SKOLĒNU BRAUCAMĀS BIĻETES

Cienījamie vecāki! Aicinām pieteikt bezmaksas braucamās biļetes 2019./2020.m.g. Ir nepieciešams iesniegums + bērna fotogrāfija. Iesnieguma veidlapa ir atrodama e-klases pastā vai arī to var aizpildīt skolas kancelejā.