KARJERAS IZAICINĀJUMI TEHNISKO PROFESIJU JOMĀ

Saulainajās 2018./2019.mācību gada noslēguma dienās  4.-5. klašu skolēni apmeklēja karjeras izglītības pasākumu „Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā”, kas notika zinātkāres centrā ZINOO Daugavpils.  

Interaktīvo nodarbību laikā bērniem tika piedāvāta iespēja gūt priekšstatu par tehnisko profesiju jomu kosmosa industrijā, inženierzinātnēm, iejusties raķešu inženiera lomā. Katrs izglītojamais izgatavojis savu gaisa raķeti un pārbaudīja tās lidotspēju. Skolēni uzzināja par tehniskajās profesijās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, ka arī par izglītības un karjeras iespējām šajā jomā. Diskusijas laikā skolēni izteicās  par tehnoloģiju nozīmi mūsdienu pasaulē, it īpaši kosmosa industrijā, kā arī par izglītības lomu veiksmīgās karjeras veidošanā.

Sagatavoja:
Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska