DAUGAVPILS PROGRAMMĒTĀJU SKOLAS 2. IZLAIDUMS


Š.g. 15. maijā notika jau 2. izlaidums RTU DF "Jauno programmētāju skolā". 2018./2019. mācību gadā programmētāju skolā 90 Daugavpils skolēni uzlaboja programmēšanas zināšanu līmeni. Absolventu vidū ir arī 7 mūsu skolas skolēni: Ernests BaleikoIveta Joņeva-IvanovaPolina PitkevičaDeniss Stahovskis (6.B), Iļja Doroščonoks (7.A); Artjoms DimitrijevsDaniils Mihailovskis (8.B).

2017. gada oktobrī programmētāju skolā mācības uzsāka 45 6.–12. klašu skolēni, bet 2018. gada oktobrī mācību turpināja jau 90 6.–12. klašu skolēni. Skolēni tika sadalīti trīs grupās: 6.–7. klase (Scratch valoda), 8.–9. klase (Pascal valoda) un 10.–12. klase (C++ valoda).

Skolēnu atlasē īpaši aktīvi iesaistījās informātikas skolotāji, uzrunājot un iesakot tos, kuri jau ir uzrādījuši sasniegumus informātikas olimpiādēs, kā arī labas sekmes informātikā. Nodarbību saturā iekļauti olimpiāžu uzdevumi, un mācības vērstas uz skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai mācību olimpiādēs.

Katrā grupā ir 15 skolēni, nodarbības notiek divas reizes nedēļā, tās skolēniem ir bez maksas. Skolas mērķis ir attīstīt skolēnu loģiskās domāšanas prasmes, prasmi patstāvīgi veidot un risināt algoritmiskos uzdevumus, kā arī vērtēt atrasto risinājumu efektivitāti.

Programmēšanas skolas izveide bija Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un pilsētas informātikas skolotāju iniciatīva, vēloties uzlabot skolēnu zināšanu līmeni un sasniegumus programmēšanas olimpiādē. Skolas mācību saturu izstrādāja RTU Daugavpils filiāles mācībspēki, sadarbojoties ar informātikas skolotājiem.

Mācību darbu Programmētāju skolā nodrošina RTU Daugavpils filiāles mācībspēki: Jurijs IvanovsMarija DobkevičaRaisa SmirnovaIgors ŠčukinsJeļena Tretjakova un Oļegs Verhodubs.

Noslēguma pasākuma laikā jauniem programmētājiem tika izsniegti sertifikāti, bet labākais programmētājs sava vecuma grupā Iļja Doroščonoks (7.A klase, grupa "Radošā programmēšana Pascal valodā") saņēma speciālu balvu. Skolēni tikās ar datoru firmas "MAG Datoru Serviss" pārstāvjiem. Studenti skolēniem novadīja interaktīvo spēli “QR kvests”. Un pasākuma noslēgumā skolēniem bija klāts saldais galds.

Natālija Dzjumane,
Daugavpils 9. vidusskolas
direktora vietniece
informātikas jomā.