PIE MUMS ATKAL VIESOJĀS TEHNOBUSS!

8.maijā pie mums atkal ciemos bija atbraucis TEHNOBUSS, kura mērķis bija  atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazīstināt 10.klases jaunatni ar modernajām tehnoloģijām, izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē un rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm.

Tehnobuss ir mobila ar modernām tehnoloģijām aprīkota demo laboratorija, kas ir izveidota uz 18m gara autobusa bāzes un ir aprīkota ar modernām metālapstrādes, automātikas un citām tehnoloģijām. Šoreiz nodarbības notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr.8.3.5.0/16/I/001.

Sagatavoja:
pedagogi – karjeras konsultanti  
L.Kondrašova-Lutinska, N.Zabarovska