STARPTAUTISKĀ EKOLOĢISKĀ KONFERENCE “ZAĻĀ PLANĒTA”

2019. gada 29. aprīlī mūsu skolā notika Starptautiskā ekoloģiskā konference. Konferencē piedalījās 9. vidusskolas 10.-12.kl.skolēni un Sankt - Peterburgas 482.vidusskolas skolēni. 

Konferences mērķis bija pievērst cilvēku uzmanību videi un tās saglabāšanai.

12. klases skolnieks Andrejs Rucko uzstājās ar tēmu “Hidrobionti – ūdenskrātuves ūdens kvalitātes bioindikatori”. 12. klases skolniece Ieva Taraškeviča uzstājās ar tēmu “Kādu ūdeni mēs dzeram”.

Konferences laikā skolēni apsprieda Daugavpils un Sankt –Peterburga ekoloģiskās problēmas.

Informāciju apkopoja
bioloģijas skolotāja
Žanneta Bogdanoviča