RTU DF REĢIONĀLĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

Š. g. 25. aprīlī notika Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles reģionālā studentu un skolēnu zinātniski praktiskā konference “Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā 2019”, kur piedalījās arī mūsu vidusskolēni Antons Bartkevičs un Vadims Gololobovs.

Piedalīties konferencē tika aicinātas Latvijas un ārvalstu vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas, augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, doktorantūra studiju programmu pilna un nepilna laika skolēni, studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. Konferences mērķis ir veicināt izglītības ilgtspējīgu attīstību, iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem, motivēt jauniešus zinātniskai darbībai.

Pirms darba sekcijās notika konferences plenārsēde – augstskolu profesoru lekcijas:

  • Akadēmiķis Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta (BINI) direktors) uzstājās ar referātu “Nanokondensatori Latvijā”;
  • Uldis Bērziņš (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta (BINI) vadošais pētnieks p.i.) uzstājās ar referātu “Vecuma cēloni”.

Konferences gaitā tika prezentēti 6 skolēnu darbi, 2 no tiem ir Daugavpils 9. vidusskolas 11. klases skolēnu darbi:

  • Antons Bartkevičs uzstājās ar referātu “Tiešsaistes tīkla lietotņu salīdzinājums”;
  • Vadims Gololobovs uzstājās ar referātu “QR kodu veidošana un to praktiskais pielietojums”.

Ļoti patīkami, ka mūsu skolas absolventi, kuri skolu gados parādīja sevi kā jauni zinātnieki un pētnieki, tāpat aktīvi turpina nodarboties ar zinātnisku darbību universitātē. Tā konferences gaitā tika prezentēti 8 studentu darbi, 2 no tiem ir Daugavpils 9. vidusskolas absolventu darbi:

  • Diāna Mironova, 3. kursa studente, uzstājās ar referātu “Optimālas virtualizācijas metodes izvēle testēšanas automatizācijai”;
  • Iļja Kaļiņins, 2. kursa students, uzstājās ar referātu “Pētījums par dronu (UAV) akumulatora izlādi”.

Katrs konferences dalībnieks, zinātniskā ziņojuma autors, saņēma sertifikātu par piedalīšanos studentu un skolēnu reģionālajā zinātniski praktiskajā konferencē. Konferences ziņojumi tiks publicēti RTU DF mājas lapā.

Konferences dalībnieki varēja apskatīt izstādi “Autotransportlīdzekļu motori un transmisijas agregāti”, kurā RTU Daugavpils filiāles lektors Guntis Spriņģis iepazīstināja ar automobiļu konstrukciju attīstības tendencēm, ar dažādu iekšdedzes motoru sastāvdaļu identificēšanu un jaunāko tehnoloģiju pielietojumu automobīļbūvē.

Natālija Dzjumane,
Daugavpils 9. vidusskolas
direktora vietniece
informātikas jomā.