STARPTAUTISKS PROJEKTS "EIROPA PILSOŅIEM"

2018.gada rudenī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sāka īstenot Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”. Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību ne tikai politiskajā līmenī, bet arī pilsoniskajā. Projekta moto ir „Mēs zinām, mēs apspriežam, mēs izsakām savu viedokli par Eiropas Savienības vienotību un attīstību”.

Projekta partneri ir pašvaldības no 7 valstīm: Beržeraka (Francija), Faenza (Itālija), Talavera (Spānija), Daugavpils (Latvija), Švābišgminde (Vācija), Boleslaveca (Polija) un Bjala (Bulgārija). Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie iesaistītajās pašvaldībās.

Projekta dalībvalstu trešā tikšanās no 25. līdz 28.aprīlim notika Spānijā (Talavera). Tikšanās laikā notika oficiālā pieņemšana municipalitātē, kā arī projekta laikā īstenoto aktivitāšu rezultātu analīze. Svarīgākais šīs tikšanās laikā bija videointerviju un aptauju ES pilsoņiem izpēte, kuras laikā katrs projekta partneris aprakstīja to, kā tika veidotas videointervijas, tiešsaistes aptauja un, protams, analizēja iegūto informāciju. Daugavpilī intervijas filmēja Daugavpils 9.vidusskolas (10.kl.) un Daugavpils 12.vidusskolas skolēni. Šīs aktivitātes laikā respondentiem tika uzdoti 9 jautājumi, kas bija saistīti ar ES ietekmi uz cilvēku dzīvi. Intervējamie atzina, ka jūtas kā eiropieši un, Latvijai iestājoties ES, viņu dzīve ir tikai uzlabojusies. Kopumā tika nofilmētas 22 videointervijas un uz tiešsaistes jautājumiem atbildēja vairāk nekā 200 respondenti.

Turpmākais darbs projektā paredz Eiropas Parlamenta simulāciju, kurā piedalīsies visi projekta sadarbības partneri kopā ar skolēniem. Latvijā projekta partneri viesosies 2019.gada septembrī.
Projekta sasniedzamais rezultāts: zināšanu aktualizēšana par Eiropas Savienību un piederības veicināšana Eiropas Savienībai, jauniešu lomas paaugstināšana pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos, jauniešu kompetenču attīstīšana, veidojot intervijas un videomateriālus par projekta tēmām.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” (“Re-discovering Europe byfeeling European Citizensagain - RECIT") līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
projektā iesaistīto skolu pārstāves
Agnese Jurģīte,
Signe Kotova,
Tatjana Gorina