DROŠĪBAS STUNDAS "DZIRDI! REDZI! DZĪVO!"

Dzelzceļš ir drošākais transporta veids, tomēr reizēm cilvēku vieglprātības vai neuzmanīgas rīcības dēļ notiek negadījumi, kuros cieš ne tikai paši negadījuma izraisītāji, bet arī citi cilvēki. Lai izvairītos no neuzmanības vai vieglprātības izraisītajiem negadījumiem nākotnē, Latvijas dzelzceļa pārstāve Māra Baumane  ciemojas mūsu skolā un sarīkoja īpašas Drošības stundas, kurās apmācīja 2.un 3.klases skolēnus  kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā un vilcienā.

Šajās stundās bērni ar dažādu rotaļu, konkursu un multfilmu palīdzību draudzīgā vidē uzzināja ne tikai par to, kā pareizi šķērsot dzelzceļu, uzvesties uz perona vai vilcienā, bet arī daudz interesanta par dzelzceļu un vilcieniem.

Sagatavoja:
N.Zabarovska